Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Pradėti minėti Monsijoro Kazimiero Vasiliausko metai

Sausio 13-osios išvakarėse Vilniuje, S. Vainiūno namuose, buvo pradėti minėti Monsijoro Kazimiero Vasiliausko metai. Į jaukų kamerinį renginį – prisiminimų vakarą - buvo pakviesti ir svetingai priimti biržiečiai: Biržų rajono mero pavaduotoja A. Garšvaitė, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja D. Baltrušaitienė, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus pavaduotoja E. Lansbergienė, Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro vyresn. bibliotekininkas E. Timukas.

Šviesaus atminimo Monsinjorą Kazimierą Vasiliauską prisiminė ir kitus prisiminimais dalintis kvietė S. Vainiūno namų direktorius Vaclovas Juodpusis ir Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė. Apie įsimintinas bendravimo su Monsinjoru patirtis kalbėjo Lentvario Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas kunigas Gintaras Petronis. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko Labdaros Fondo nuveiktus darbus, įamžinusius jo atminimą, pristatė Lietuvos mokslų akademijos skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė, skaičiusi ir žinomų poetų eiles, skirtas Monsinjorui. Atsiminimais apie gražų ir prasmingą bendravimą su Monsinjoru, apie jo asmenybės tvirtumą ir sielos tyrumą dalinosi knygos apie K. Vasiliauską autorė Ramunė Sakalauskaitė, kuri taip pat pristatė ir numatytų renginių Monsinjoro K. Vasiliausko 100-mečiui paminėti ciklą. Biržiečių delegacijos vardu kalbėjo mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė, D. Baltrušaitienė dalinosi, kaip šios iškilios, iš Vabalninko krašto kilusios asmenybės 100-metis bus minimas Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje.

Biržų rajono savivaldybės informacija