Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Šaukiami Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

Savivaldybės tarybos komitetų  posėdžių grafikas:

 • Socialinio vystymo – vasario 26 d. 14 val. (pirmadienį);
 • Ekonomikos ir finansų – vasario 27  d.  9  val. (antradienį);
 • Teritorijų vystymo ir aplinkos apsaugos –  vasario 27 d. 14 val.  (antradienį).

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks Savivaldybės administracijos priimamajame (Biržai, Vytauto g. 38, I a.). Juos bus galima stebėti ir nuotoliniu būdu – posėdžiai bus transliuojami tiesiogiai „YouTube“ kanalu. Posėdžio laiku spauskite ČIA.

Pastaba: Norėdami susipažinti su parengtu Tarybos sprendimo projektu, spauskite ant klausimo.

            PRELIMINARI KOMITETŲ POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės patvirtinimo (2024-02-19 Nr. TSP-40), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėjas Giedrius Neviera, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas).
 2. Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023−2027 metų strateginio plano intervencinės Priemonės ,,investicijos į melioracijos sistemas“ (2024-02-13 Nr. TSP-33), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėjas Rimantas Šikšnys, Žemės ūkio skyriaus vedėjas).
 3. Dėl Biržų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 m. sąmatos patvirtinimo (2024-02-13 Nr. TSP-34), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Jurgita Bruniuvienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė).
 4. Dėl Biržų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (2024-02-13 Nr. TSP-35), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Jurgita Bruniuvienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė).
 5. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (2024-02-15 Nr. TSP-39 ), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Vaida Bajorūnienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė).
 6. Dėl statuso suteikimo Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms (2024-02-15 Nr. TSP-36 ), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Vaida Bajorūnienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė).
 7. Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo (2024-02-15 Nr. TSP-38), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Vaida Bajorūnienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė).
 8. Dėl Biržų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo pakeitimo (2024-02-19 Nr. TSP-44), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Loreta Baronienė, Švietimo, kultūros ir sporto vyriausioji specialistė, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas).
 9. Dėl viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (2024-02-13 Nr. TSP-37), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Simona Gudienė Socialinės paramos skyriaus vedėja, papildoma pranešėja Jolanta Jasinskytė, VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro direktorė).
 10. Dėl Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 m. ataskaitos (2024-02-19 Nr. TSP-41), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Laura Stambrauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja).
 11. Dėl Biržų rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (2024-02-19 Nr. TSP-42), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Simona Gudienė Socialinės paramos skyriaus vedėja).
 12. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-281 ,,Dėl materialinės paramos skyrimo ir mokėjimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pakeitimo (2024-02-21 Nr. TSP-48), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius,  pranešėja Simona Gudienė Socialinės paramos skyriaus vedėja).
 1. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo (2024-02-13 Nr. TSP-32), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 2. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Biržų rajono socialinių paslaugų centrui (2024-02-19 Nr. TSP-45), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 3. Dėl kai kurių Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (2024-02-20 Nr. TSP-46), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Kristina Šimonienė, Personalo skyriaus vedėja).
 1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T-133 „Dėl Savivaldybės tarybos narių  atlyginimo apskaičiavimo“ pripažinimo  netekusiu  galios (2024-02-20 Nr. TSP-47), teikėjas ir pranešėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius).
 2. Dėl pritarimo Biržų rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ir savivaldybės 2021‒2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2023 metų ataskaitai (2024-02-19 Nr. TSP-43), teikėja ir pranešėja Alė Pocienė, Savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininkė).
 3. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (2024-02-21 Nr. TSP-49), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 4. Dėl Biržų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo (2024-02-21 Nr. TSP-50), teikėjas Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja).

                                                                                           Pastaba: Darbotvarkė dar bus papildyta

Savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriaus informacija