Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Skelbiama atranka logopedo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti Biržų rajono savivaldybės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“

Įstaiga – Biržų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Sąjungos g. 11, LT-41134, Biržai.

Pareigybės pavadinimas – logopedas/specialusis pedagogas.

Pareigybės lygis – A.

Darbo krūvis – 0,25 etato dalis logopedo ir 0,25 etato dalis specialiojo pedagogo.

Darbo apmokėjimas – darbo užmokesčio dydis priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 8,71 iki 11,39 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Darbo sutarties rūšis- neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 1. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Specialiojo pedagogo ir logopedo profesinė kvalifikacija/arba studijuojama atitinkama studijų programa.
 3. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo(si) procesą su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.
 4. Išmanyti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti.
 5. Gebėti rengti individualias ugdymo programas ir dirbti komandoje su kitais mokytojais, ugdytinių tėvais.
 6. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 6. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Atrankos būdas-pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Dokumentai priimami nuo 2023 m. kovo 6 d. iki 2023 m. kovo 17 d. darbo dienomis lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracijoje nuo 9.00 val. iki 16. val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.). Dokumentus galima siųsti skenuotus el. paštu. Dokumentų originalai sutikrinami prieš atranką.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus ir pateikę visus reikiamus dokumentus bus pakviesti į pokalbį, kuris vyks 2023 m. kovo 20 d. 10 val.

Išsamesnė informacija tel. (8 450) 31 630, arba el. paštu bmdazuoliukas@gmail.com

Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ informacija