Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie patvirtintą Biržų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą

Biržų rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-300 patvirtino Biržų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, kurio tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

Susipažinti su patvirtintu Biržų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – vertinimo) subjektų išvadų įvertinimo pažyma bei kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip atsižvelgta į vertinimo ataskaitą, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima žemiau pateiktose nuorodose bei UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje https://pratc.lt/vietiniai-dokumentai/. Taip pat su patvirtintu Biržų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu galima susipažinti Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5bdfd105eb311ee81b8b446907f594f.

Dokumentai susipažinimui: