Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Paskaitų - susitikimų ciklas „Senti sveikai ir prasmingai"

Paskaitų - susitikimų ciklas „Senti sveikai ir prasmingai"

Biržų Šv. Jono krikštytojo parapija bendradarbiaudama su VšĮ „Bistrampolio dvaras“ vadovu kunigu teol. dr. Rimantu Gudeliu organizuoja paskaitų - susitikimų ciklą „Senti sveikai ir prasmingai".

Kodėl bijome senti?

„Ant rogučių ir į mišką!“ – ar šis vaizdingas posakis vis dar atspindi mūsų visuomenės požiūrį į seną žmogų? Tikėtina, kad ne, bet kodėl Higienos instituto paskelbtais 2022 m. tyrimų duomenimis, net 43,8 proc. Lietuvoje nusižudžiusių žmonių yra 60 metų ir vyresni? Kodėl vis daugiau žmonių netiki, kad „senatvė yra derliaus metas“ ir kad laimė nepriklauso nuo žmogaus amžiaus?

Biržų mieste ir rajone daugėja vyresnio amžiaus žmonių, jų gyvenimo trukmė ilgėja. Bažnyčios bendruomenės pagrindinė tikinčiųjų dalis taip pat yra pagyvenę asmenys, kai kurie sergantys lengva demencijos forma. Jei biologinį senėjimą, kai silpsta fizinės jėgos ir sveikata, sulėtinti turime nedaug galimybių, tai socialinis ir psichologinis senėjimas labai priklauso nuo žmogaus ir bendruomenės nuostatų, žinių ir suvokimo, aplinkos, kurioje žmogus gyvena. Deja, nemažėja senyvo amžiaus žmonių, kurie jaučiasi nelaimingi, vieniši, pikti, įtarūs, nebematantys prasmės gyventi. Tam tikra problema tampa ir senatvinės demencijos paliesti žmonės, nes jų artimieji neturi žinių ir supratimo, kaip su tokiais ligotais žmonėmis elgtis ir bendrauti.

Norėdami geriau pažinti su amžiumi atsirandančias problemas ir, kiek galima, jas sušvelninti, inicijavome projektą „Senti sveikai ir prasmingai“, kurį iš dalies finansavo Biržų rajono savivaldybė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtomis lėšomis. Projekto tikslas – gerinti senyvo amžiaus žmonių supratimą apie natūralų senėjimo procesą, psichikos sveikatą, stiprinti tarpusavio socialinius ryšius, skatinti bendruomenę dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenės narių socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Projektas skirtas vyresnio amžiaus asmenims, globos namų darbuotojams, žmonėms, slaugantiems sergančius senatvine demencija, kuriems lektoriai specialistai pateiks aktualią ir patikimą informaciją apie emocinę sveikatą, prieinamą psichologinę pagalbą, skatins žmones pasirūpinti savo emocine sveikata, ypač akcentuojant socialinį ir psichologinį senėjimą. Užsiėmimų metu dalyviai išbandys lektorių siūlomas konkrečias veiklas, stiprinančias psichinę sveikatą. Demencija sergančiųjų artimieji bei globos namų darbuotojai gaus konkrečius patarimus kaip bendrauti su ligoniu. Spalio – lapkričio mėnesiais planuojami 6 teminiai užsiėmimai, diskusijos, atsakymai į klausimus.

Pirmasis užsiėmimas - spalio 7 d. 14 val. Biržų katalikų parapijos Caritas patalpose. Šv. Rašto įžvalgomis ir asmeniniais pastebėjimais pasidalins VšĮ „Bistrampolio dvaras“ vadovas kunigas teol. dr. Rimantas Gudelis.

                      Laukiame visų. Tegu šie du mėnesiai būna mokymosi gyventi pasitinkant senatvę- savo ar artimo žmogaus – laikas.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos informacija