Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Prisidėk prie Europos ateities vizijos kūrimo

2019 m. gegužę vykusiuose Europos Parlamento rinkimuose balsavo daugiau kaip 200 mln. Europos piliečių. Tai didžiausias rinkėjų aktyvumas per dvidešimt metų, kuris rodo, kad piliečiai domisi ir nori aktyviau dalyvauti Europos politikos procesuose. Europiečiai tikisi, kad Europos Sąjunga (toliau – ES) aktyviai spręs dabar kylančius ir būsimus iššūkius. Gerbdamos šiuos lūkesčius ES institucijos kartu su valstybėmis narėmis sušaukė Konferenciją dėl Europos ateities (toliau – Konferencija), kurioje pilietinė visuomenė, ES ir valstybių narių institucijos kaip lygūs partneriai dalyvautų formuojant ES ateities darbotvarkę.

Europiniu lygiu Konferencija prasidėjo gegužės 9 d., ir įvairios jai skirtos veiklos bei renginiai visoje Europos Sąjungoje tęsis iki pat 2022 m. vasaros pradžios. Piliečiai yra Konferencijos dėmesio centre. Jos kontekste vykstančių diskusijų temos yra siūlomos piliečių, skirtos piliečiams, susijusios su piliečiams rūpimais klausimais. Tarp aktualiausių temų išskiriamas ekonomikos atsigavimas po pandemijos, skaitmeninė transformacija, klimato kaita, demografiniai iššūkiai. 

Esminis Konferencijos įrankis – skaitmeninė daugiakalbė platforma, kurioje kiekvienas ES pilietis gali dalyvauti diskusijoje dėl Europos ateities, skleisti savo idėjas, pritarti priimtiniausiems planams, organizuoti diskusijas bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų. Šioje platformoje paskelbtos idėjos tampa pagrindu tolesnėms diskusijoms apie Europos ateitį visos ES lygiu. Labai svarbus ir mūsų šalies piliečių aktyvus įsitraukimas į diskusijas dėl Europos ateities, nes tai sudarytų sąlygas jau dabar pateikti svarų indėlį į bendrąją Europos ateities viziją.

Skaitmeninė Konferencijos platforma (spausk čia!)

Raginame aktyviai prisidėti prie Konferencijos – organizuoti diskusijas savo bendruomenėse ir registruoti jas skaitmeninėje platformoje. Galima registruoti ir įprastus renginius, kuriuose aptariami klausimai, susiję su Europos ateitimi.

Kurkime Europos ateitį kartu!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informaciją