Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Savivaldybėje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis" vykdo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą, kuriame kartu su ekspertais atlieka tyrimą „NVO ir vietos savivaldos bendradarbiavimas“.

Tyrimo uždavinys – išanalizuoti nevyriausybinių organizacijų (NVO), dirbančių skurdo, socialinės atskirties mažinimo ir neįgaliųjų teisių apsaugos srityse ir vietos valdžios bendradarbiavimo situaciją regioniniu lygmeniu ir išskirti bendradarbiavimo skatinimo būdus, pagerinti tarpusavio bendradarbiavimą.

Siekiant įgyvendinti nurodytą tyrimo tikslą Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ vykdo apklausą. Maloniai prašome nevyriausybinių organizacijų užpildyti apklausos anketą čia.

Biržų rajono savivaldybės informacija