Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Skelbiamas savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų paketų privatizavimas viešo aukciono būdu

Viešo aukciono būdu parduodami Biržų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių uždarosios akcinės bendrovės „Biržų butų ūkis“ (Savivaldybei priklauso 40,40 proc. akcijų) ir uždarosios akcinės bendrovės „Biržų komunalinis ūkis“ (Savivaldybei priklauso 34,09 proc. akcijų) akcijų paketai.

Akcijų paketų privatizavimo programos

Aukcionas vykdomas, vadovaujantis Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašu (žr. aktualią redakciją), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-23 nutarimu Nr. 1131 „Dėl Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Biržų rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomoji sąskaita pradinei įmokai sumokėti ir atsiskaityti už privatizavimo objektą:  LT23 4010 0413 0003 0149, , Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

Dokumentai, kuriuos potencialus pirkėjas turi pateikti Biržų rajono savivaldybės administracijai užklijuotame voke:

- potencialaus pirkėjo paraiška dalyvauti privatizavime;
- potencialų pirkėją identifikuojančio dokumento kopija:
          - fizinis asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
          - juridinis asmuo pateikia fizinio asmens, veikiančio juridinio asmens vardu, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; užsienio juridiniai asmenys papildomai pateikia ne ankstesnį kaip 30 dienų registro, kuriame jie įregistruoti, išrašą, teisės aktų nustatyta tvarka legalizuotą ar patvirtintą pažyma „Apostille“, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus, kuriuose nurodyti duomenys, patvirtinantys, kad juridinis asmuo įregistruotas tame registre, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip;
- fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė pateikia jungtinės veiklos sutarties ir fizinio asmens, veikiančio fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės vardu, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- dokumentas, patvirtinantis potencialaus pirkėjo, dalyvaujančio privatizavime viešo konkurso būdu, atitiktį kvalifikaciniams kriterijams (jei taikoma).

Užklijuotas vokas su dokumentais Biržų rajono savivaldybės administracijai (adresas: Vytauto g. 38-320, 41143 Biržai) siunčiamas registruotu laišku ar įteikiamas asmeniškai akcijų paketų privatizavimo programoje nurodytu potencialių pirkėjų registravimo laiku.

! Ant užklijuoto voko turi būti nurodyti bendrovės, kurios akcijos privatizuojamos, pavadinimas ir kodas Juridinių asmenų registre, informacinio biuletenio, kuriame paskelbta privatizavimo programa, data ir numeris, taip pat potencialaus pirkėjo vardas, pavardė arba pavadinimas ir adresas korespondencijai siųsti.

Prieš pateikdamas dokumentus dalyvauti privatizavime, potencialus pirkėjas turi sumokėti akcijų paketų privatizavimo programoje nurodyto dydžio pradinę įmoką į aukščiau nurodytą Biržų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą.

Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už akcijų paketų privatizavimo programų vykdymą, –Zita Marcinkevičiūtė, Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja, Vytauto g. 38-320, 41143 Biržai, tel. (8 450) 43 122, mob. tel. 8 698 75 411, el. paštas zita.marcinkeviciute@birzai.lt.

Biržų rajono savivaldybės informacija