Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Susitarkime dėl atviros Vyriausybės sampratos | Viešoji konsultacija

Atviros Vyriausybės grupė kviečia piliečius diskutuoti ir susitarti, kas mums visiems yra Atvira Valstybė. Šis susitarimas bus pamatas visus metus kuriamam ir vystomam atviros Vyriausybės plėtros modeliui. 

Konsultacijose, pasitelkiant įtraukius, kūrybinius metodus, svarstysime, ką kiekvienam piliečiui reiškia atvira valdžia, kokiais principais reikia vadovautis, siekiant daugiau atvirumo, kaip praktiškai atvirumas gali atsispindėti mūsų elgesyje.   

Konsultacijų tikslai: Surinkti kuo įvairesnių suinteresuotų šalių nuomones ir drauge atrasti bendrus vardiklius dėl atviros Vyriausybės sampratos bei atvirumo principų taikymo.  

Konsultacijų metodai. Konsultacijos vyks virtualiu būdu. Siekiant sudaryti sąlygas įsitraukti didesniam dalyvių ratui, bus rengiamos dvi konsultacijos skirtingomis datomis: 

  • BIRŽELIO 16 D. 13-17 VAL. 
  • BIRŽELIO 21 D. 13-17 VAL.

Trukmė: 2 renginiai po 4 valandas.

Registracija: https://epilietis.lrv.lt/lt/formos/registracija-i-viesaja-konsultacija-del-atviros-vyriausybes-sampratos 

Moderatorius: Mantas Tvarijonavičius - socialinių mokslų daktaras, VU Verslo mokyklos partnerystės profesorius, konsultantas.  

Rezultatų panaudojimas. Atviros Vyriausybės grupė per 2021 m. rengia strateginius atviros Vyriausybės plėtros pagrindus, kurių viena sudedamųjų dalių yra susitarimas dėl atviros Vyriausybės sampratos, principų bei jų praktinio taikymo. Konsultacijų metu gauti rezultatai bus apibendrinti drauge su interviu ciklo bei apklausos rezultatais ir bus parengtas vienas atviros Vyriausybės sampratos bei atvirumo principų taikymo aprašo dokumentas.

Kontaktinis asmuo (kviečiame susisiekti, norint pateikti pasiūlymų el. paštu):  
Atviros Vyriausybės grupės patarėja Marija Šaraitė 
marija.saraite@lrv.lt, +370 668 42721  

Tikslinės grupės:  
Renginiuose kviečiami dalyvauti NVO, verslo, mokslo, viešojo sektorių atstovai, jaunimas ir garbingo amžiaus piliečiai, pasaulio lietuviai ir regionų gyventojai. Dalyvių įvairovė yra vienas iš sėkmės rodiklių, siekiant kuo platesnio visuomenės grupių susitarimo. 

Atviros Vyriausybės grpės informacija