Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

PASA00007

Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas (PASA00007)