Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

PASA00013

Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas (PASA00013)