Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

PASA00021

Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas (PASA00021)