Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

PASA00024

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00024)