Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

PASA00025

Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais (PASA00025)