Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

PASA00064

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas (PASA00064)