Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

PASA00065

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas (PASA00065)