Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Mokinių savivaldos pirmininko rinkimai

Mokinių savivaldos pirmininko rinkimai

Mokinių savivaldos pirmininko rinkimai

2023 m. spalio 18 d. Biržų „Saulės“ gimnazijos salėje įvyko Biržų rajono mokinių tarybos pirmininko rinkimai. Renginyje dalyvavo mokiniai iš Savivaldybės mokyklų, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro (BTVMC).
Rajono mokinių tarybos pirmininkė Smiltė Alonderytė pristatė mokinių savivaldos nuveiktus darbus.
Kandidatuoti į pirmininkus užsiregistravo viena kandidatė – Smiltė Alonderytė, „Saulės“ gimnazijos II klasės mokinė. Kandidatė pristatė save ir planuojamą veiklą. Užsiregistravusios mokyklų mokinių komandos balsvo už kandidatę.
Vienbalsiai antrai kadencijai išrinkta mokinių savivaldos pirmininkė – Smiltė Alonderytė. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistas Marijonas Nemanis pasveikino išrinktą pirmininkę Smiltę, palinkėjo tęsti pradėtus darbus.


Biržų rajono savivaldybės informacija