Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Panevėžio krašto jaunųjų matematikų 26-oji olimpiada

Panevėžio krašto jaunųjų matematikų 26-oji olimpiada

Panevėžio krašto jaunųjų matematikų 26-oji olimpiada

Biržų švietimo pagalbos tarnyba 2023 m. balandžio 27 d., Biržų „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje, organizavo Panevėžio krašto jaunųjų matematikų 26-ąją olimpiadą, geriausiems 5-8 kl. Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Pakruojo, Rokiškio, Panevėžio rajonų bei Panevėžio miesto matematikams. Kiekviena savivaldybė galėjo deleguoti po 2 mokinius iš kiekvienos klasės grupės į miesto ir kaimo grupes. Viso 26-ojoje olimpiadoje dalyvavo 112 mokinių. Šios olimpiados tikslas – ugdyti matematinį mąstymą bei skatinti matematikos dalyko mokymąsi, išsiaiškinti gabiausius mokinius ir juos pagerbti.
Dalyvius ir jų mokytojus sveikino Biržų r. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius, Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos direktorius Vaidotas Butkevičius bei muzikiniais pasirodymais džiugino Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos, muzikos mokytojos Jolantos Vasiliūnienės paruošti mokiniai. Kol mokiniai sprendė mokytojų paruoštas matematines užduotis, matematikos mokytojai dalyvavo Biržų krašto muziejaus „Sėla“ orientaciniame – edukaciniame žaidime „Apgink Biržų tvirtovę“. Po pietų mokytojai keliavo taisyti darbų, o mokiniai - į edukacines veiklas: Biržų krašto muziejuje „Sėla“ 5kl. – „Tvirtovės arsenalas – kunigaikščių Radvilų pasididžiavimas“, 8 kl. – „Išmatuok plikomis rankomis“; Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje 6 kl. – „Draugoteka“, o 7 kl. – edukacinę veiklą „Skaičius pamatyk kitaip“, vedė Biržų švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialistė.
15 val. varpelio skambesys sukvietė mokinius į Panevėžio krašto jaunųjų matematikų 26-osios olimpiados apdovanojimus. Nugalėtojus sveikino Biržų r. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Gintutė Žagarienė. Diplomai, padėkos, rėmėjų dovanėlės keliavo ne tik mokiniams, bet ir mokytojams, kurių mokiniai laimėjo prizines vietas bei mokytojams, kurie paruošė užduotis.
Biržų švietimo pagalbos tarnyba dėkoja rėmėjams: Biržų r. savivaldybei, Biržų „Atžalyno" pagrindinei mokyklai, UAB Biržų duona, UAB Jotema, UAB Ilgas amžius, Biržų Trečiojo amžiaus universitetui, Biržų krašto muziejui „Sėla" , Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokytojai Gražinai Visockienei.

Nuotraukos: N. Simonavičienės, A. Vaicekavičienės, L. Jurkaitės - Valentinienės


Biržų švietimo pagalbos tarnybos informacija