Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

„Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermė. Lūkesčiai ir realybė“

„Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermė. Lūkesčiai ir realybė“

„Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermė. Lūkesčiai ir realybė“

2023 m. rugsėjo 7 d. Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyko akademinė-praktinė diskusija „Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermė. Lūkesčiai ir realybė“. Renginio tikslas - atsižvelgiant į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, susitarti dėl būsimo pirmoko pasiekimų. Kaštonų pagrindinės mokyklos direktorius Dainius Žukauskas džiaugėsi, jog šių metų pavasarį gimusi idėja aptarti ko tikisi mokytojai ir kokie jų lūkesčiai būsimam pirmokui, įgyvendinama.
Renginyje dalyvavo Biržų rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai, kurie klausėsi psichologės, krizių valdymo specialistės Žanetos Taurienės pranešimo apie Alfa kartos vaikus, Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos Dangyros Paušaitės pastebėjimų apie vaiko pasiekimus įgyvendinant bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą ir Kaštonų pagrindinės mokyklos mokytojos Irenos Vilemienės pranešimo apie mokytojo lūkesčius vaiko pasiekimams ateinat į pirmą klasę. Antroje renginio dalyje mokytojai komandose diskutavo ir, panaudodami „Žuvies griaučių diagramos“ metodą, sukūrė Būsimo pirmoko pasiekimų krepšelį.
Biržų savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Gintutė Žagarienė, apibendrindama diskusiją, linkėjo tęstinumo ir ateityje įtraukti į diskusiją vaikų, mokinių tėvus.
Diskusiją moderavo Kaštonų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Bėliakienė ir Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Čigienė.


Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ informacija