Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Sėkmingai sudalyvauta europiniame projekte

Sėkmingai sudalyvauta europiniame projekte

Sėkmingai sudalyvauta europiniame projekte


2023 m. sausio mėn. Biržų „Aušros" pagrindinės mokyklos Nemunėlio Radviliškio pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis centras prisijungė prie Europos ,,eTwinning“ programos projekto ,,My teacher is nature, my future is recycling” („Mano mokytoja – gamta, mano ateitis – perdirbimas”). Projekto dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai iš Lietuvos, Turkijos, Šiaurės Makedonijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Lenkijos. Pagrindinis projekto tikslas – tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, IKT kompetencijų ugdymas, vaikų ir tėvų įtrauktis į projekto veiklas, praktinis lavinamų įgūdžių taikymas, edukacinis projekto pobūdis bei integracija į ugdymo turinį. Per penkis projekto mėnesius vaikai mokėsi būti draugiški gamtai, stebėti ją, susipažino su „tvarumo“ sąvoka, projekto partnerius supažindino su Lietuvos miškų gyventojais, iš gamtinių medžiagų gamino miško gyvūnų kaukes, piešė gamtiniais dažais, tirdami klimato kaitos įtaką, atliko įvairius bandymus, dalyvavo virtualiame tvarios mados pasirodyme, jungėsi į virtualius susitikimus su projekto partnerėmis – kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis.
Už vadovavimą projekto komandai, vaikų įsitraukimą į bendrų projekto produktų kūrimą, didelę IKT įrankių įvairovę ir tikslingą jų panaudojimą projekto rezultatams pasiekti, iniciatyvas siekiant aukštų „eTwinning“ standartų 2023 m. projektas „Mano mokytoja-gamta, mano ateitis- perdirbimas“ buvo įvertintas „eTwinining“ programos Nacionaliniu kokybės ženklu, o 2024 m.- Europos kokybės ženklu.
Projekto komanda: V. Greviškienė (projekto koordinatorė, anglų k. mokytoja), D. Karosienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja), V. Venskūnas (IKT specialistas).


„Aušros“ pagrindinės mokyklos informacija