Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Skambančios istorijos

Skambančios istorijos

Skambančios istorijos

2023 m. rugpjūčio 23–29 dienomis Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko vasaros stovykla „Skambančios istorijos“, kurią finansavo Biržų rajono savivaldybė. Stovykla vyko penkias dienas, kurių metu vaikai makštinosi, pramogavo, keliavo, grojo, dainavo, dalyvavo įvairiose edukacijose.
Pirmąją dieną stovyklautojai ir tėveliai buvo supažindinti su stovyklos programa, vadovais, vaikams buvo pravestas instruktažas, kad stovykloje būtų ne tik smagu, bet ir saugu. Pirmoji stovyklos diena – Dainų diena, tad chorinio dainavimo mokytoja Jūratė Duderienė vaikus mokė, kaip balsą ir visą kūną parengti dainai, o po to visi kartu mokėsi dainuoti įvairias daineles. Po sočių pietų su jaunaisiais stovyklautojais dirbo mokytojos Romualda Butkevičienė ir Ieva Morkūnaitė. Visos popietinės veiklos ir dainos buvo skirtos „Baltijos kelio“ minėjimui. Vaikai klausėsi mokytojų pasakojimų, dainavo patriotines dainas, vyko smagi viktorina. Aptarę pirmosios dienos veiklą vaikai grįžo į namus.
Antroji diena – Draugų diena. Po smagios rytinės makštos stovyklautojai išradingai paminėjo Ukrainos nepriklausomybės dieną: šventė kartu su draugais ukrainiečiais mokykloje. Mokytoja Liudmyla pristatė tradicinius ukrainietiškus instrumentus, supažindino su tradicijomis ir papročiais, išmokė giedoti ukrainietišką himną. Kartu su ukrainiečiais vaikais visi stovyklautojai išmoko ukrainiečių liaudies dainą „Oy u luzi chervona kalyna“. Pasikartoję Lietuvos ir Ukrainos himnus stovyklautojai nuėjo prie Nepriklausomybės paminklo miesto aikštėje, kur kartu su miestiečiais sugiedojo Ukrainos ir Lietuvos himnus. Vaikai taip pat sudainavo ir dainą „Oy u luzi chervona kalyna“.
Po pietų stovyklautojai išvyko pas kitus savo draugus – švęsti Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ 40-ojo gimtadienio. Biržų pilies kieme stovyklautojai dainavo, šoko, piešė, pramogavo.
Trečioji stovyklos diena prasidėjo jau įprasta muzikine mankšta, o po jos – nuotaikinga pažintis su styginiais ir pučiamaisiais instrumentais. Su jais susipažinti stovyklautojams padėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai Romualda, Liudmyla, Rima, Gitas, Pranas ir mokiniai, jau grojantys šiais instrumentais. Stovyklautojai patys galėjo išbandyti vieną ar kitą instrumentą, pasimokyti išgauti garsą.
Po pietų stovyklautojų laukė turistinis žygis į „Šiaurinę rančą“. Miesto autobusu nuvykę iki miesto parko, toliau kelionę tęsė pėsčiomis. Keliaudami vaikai su mokytojomis prisiminė daineles apie įvairius gyvūnus. O kiek buvo džiaugsmo, kai vaikai pamatė rančos gyvūnus, juos glostė, mylavo, susipažino su kiekvieno gyvūno aprašymais. Toliau sekė pramogos ant batutų. Atsisveikinę su gyvūnais ir pilni įspūdžių stovyklautojai pasuko namų link. Keliaudami aptarė dienos darbus, išsirinko instrumentą, kuriuo norėtų išmokti groti ir nepamiršo mažųjų triušiukų, kuriuos norėtų laikyti namuose.
Ketvirtoji stovyklos diena buvo skirta „Ponui fortepijonui ir jo draugui akordeonui“, pažinčiai su šiais instrumentais. Po jau įprastos smagios rytinės makštos, stovyklautojai išvyko į muziejų „Sėla“, kur juos pasitiko vadovė Romualda ir muziejaus darbuotoja Snieguolė. Kaip ir pridera rūmuose, išmokome gerų manierų, taisyklingos laikysenos, susipažinome su istorija, instrumentų atsiradimu juose ir išmokome šokti. Mokytoja Romualda supažindino vaikus su pirmaisiais rūmų instrumentais organetu ir klavesinu. Vaikai turėjo galimybę pagroti šiais instrumentais. O stovyklautoja Agota pati organetu atliko kūrinėlį. Vėliau stovyklautojai labai smagiai šoko senovinius šokius, kuriems klavesinu akompanavo mokytoja Roma.
Toliau sekė pažintis su akordeonu. Muziejininkė Snieguolė pristatė muziejaus ekspozicijose esančius instrumentus, o su pačiu mažiausiu akordeonu vaikai galėjo patys pagroti. Mokytojos Ala ir Violeta supažindino vaikus su akordeono istorija, instrumento sandara, pamokė taisyklingai laikyti instrumentą ir paaiškino, kaip juo groti. Toliau arkadoje vyko smagūs žaidimai, kuriems akordeonu akompanavo mokytoja Ala. Padėkoję muziejaus darbuotojams iškeliavome ieškoti autobuso, kuris mus nuvežė į A. Podėnienės sodybą. Čia mūsų laukė pati sodybos savininkė, kuri mus supažindino su aplinka ir pravedė muzikos garsų užsiėmimą, supažindindama su patefonais. Sočiai papietavę atsisveikinome su sodybos šeimininke A. Podėniene ir išvykome į mokyklą. Mokykloje dar laukė viktorina.
Penktoji stovyklos diena – kelionė į Rygą „Keliaujame su daina“. Keliaudami autobusu vaikai klausėsi pasakos „Bremeno miesto muzikantai“, nes ruošėsi aplankyti Bremeno muzikantų skulptūrą Rygoje. Atvykę į Rygą stovyklautojai Domo katedroje klausėsi latvių vargonininko Aivars Kalejs 20 minučių pietų pertraukos koncerto. Vaikai turėjo galimybę ne tik klausytis vargonų muzikos, bet ir ekrane stebėti, kaip vargonininkas groja. Mokytoja Ieva papasakojo vaikams apie vargonus, kaip jais yra grojama. Po koncerto biržiečiai pasisveikino su pačiu vargonininku, beje, ne kartą koncertavusiu Biržuose.
Vėliau stovyklautojai lankėsi Iliuzijų muziejuje, kuriame išbandė fizikos dėsnius realybėje. Vaikams buvo labai smagu ir įdomu. Po apsilankymo muziejuje stovyklautojai Rygos senamiesčio gatvelėmis išskubėjo ieškoti Bremeno muzikantų skulptūros. Visiems buvo įdomu sužinoti, kaip ji atrodo. O mokytoja Ieva paminėjo vaikams, kad jeigu sugalvos norą ir patrins nosytę, norai išsipildys. Vaikai labai noriai patikėjo savo norus. Lido papietavę ir pasigrožėję parko gyvūnėliais, grojančiais fontanais išvyko į namus. Autobuse aptarėme stovyklos veiklas, išsirinkome draugiškiausią narį. Vaikai jau norėjo sužinoti, kada įvyks kita stovykla, nes buvo tikrai smagu ir linksma.


Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija