Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa

Biržų rajono savivaldybės administracija, pradeda vykdyti ,,Biržų rajono savivaldybės Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą“ (toliau – Programa).

Savivaldybės administracija nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki birželio 15 d. skelbia jaunimo ir darbdavių registraciją į Programą.

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinimui vasaros atostogų metu.

Programa skirta Biržų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiam jaunimui (nuo 14 iki 17 metų). Programos vykdymo terminas įdarbinimui nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, registruotam ir vykdančiam veiklą Biržų rajone, įdarbinus Biržų rajono 14-17 m. jauną asmenį, už vieno mėnesio išdirbtą pilną etatą bus kompensuojama 300,00 Eur.  Jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką. Nekompensuojamos išlaidos: viršvalandžiai, atostoginiai, nedarbingumas, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, už darbą savaitgaliais, šventinėmis dienomis.

Tinkami darbdaviai – tai Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Biržų rajono savivaldybės teritorijoje, smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, ūkininkai, individualios veiklos vykdytojai.

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Kadangi programa vykdoma pirmą kartą, jaunuoliai ir darbdaviai kviečiami drąsiai konsultuotis. Atsakingas asmuo – Vesta Strelcova jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) 8 684 75 167, arba el.p.: vesta.strelcova@birzai.lt

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos finansavimo tvarkos aprašas

REGISTRACIJOS FORMA (1 priedas)

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas)

Biržų rajono savivaldybės informacija