Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Skelbiamas jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursas!

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia Biržų rajono savivaldybės neformalias jaunimo grupes teikti paraiškas finansavimui iš Biržų rajono  savivaldybės jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos rėmimo programos lėšų gauti.

2023 m. programai skirta 3615 Eur.

Neformalios jaunimo grupių paraiškos teikiamos nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki 2023 m. gegužės 22 d.

Šia rėmimo programa siekiama stiprinti jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijų ir (ar) neformalias jaunimo grupes (toliau – Organizacijos), kaip savanoriškos veiklos pagrindu veikiančių asmenų, tenkinančių jaunimo užimtumo poreikį, ugdančių jaunuolių bendražmogiškąsias vertybes bei skatinančių aktyvesnį jaunų žmonių įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą, veiklą.

Paraiškos teikimo būdas ir sąlygos:   

Paraiškas prašome teikti Biržų rajono savivaldybės administracijai su lydraščiu el. paštu: vesta.strelcova@birzai.lt

Konkurso tikslai:
 - skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
 - stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;
 - skatinti priemones, kuriomis siekiama mažinti jaunų žmonių nedarbą Biržų rajone.

Konkurso uždaviniai:
 - skatinti jaunimo aktyvumą ir pilietinį ugdymąsi bei neformalių jaunimo grupių kūrimąsi;
 - užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas jaunoms šeimoms tobulinant esamą paslaugų ir informavimo jaunoms šeimos sistemą;
 - padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką (darbas nevyriausybinėse organizacijose, stažuotės verslo įmonėse ir t. t.);
 - skatinti jaunimo verslumą, informacinių technologijų pritaikymą, kūrybiškumą beI kompetencijų ugdymą;
 - skatinti savanorystę;
 - skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją, įtraukti tautinių mažumų jaunimą į projektų įgyvendinimą.

 Konkurso prioritetai:
 - aiškiai apibrėžta tikslinė grupė. Prioritetinės tikslinės grupės yra šios:
 - aktyvioje veikloje nedalyvaujantys jauni žmonės;
 - jauni žmonės, nelankantys bendrojo ugdymo ar profesinių bei aukštųjų mokyklų arba
 - esantys socialinėje atskirtyje dėl ekonominių, kultūrinių ar kitų priežasčių;
 - jaunimo organizacijos, išgyvenančios veiklos sąstingį dėl socialinių ir ekonominių priežasčių (tuomet projektas turi būti skirtas jaunimo organizacijų grupei);
 - pagrįsta partnerystė su kitomis organizacijomis ar įmonėmis;
 - jaunimo verslumo ar jaunimo socialinio verslumo skatinimas;
 - projektai, kuriose naudojami atvirojo darbo su jaunimu metodai;
 projektai, kuriose naudojami išmaniojo darbo su jaunimu metodai;
 - projektai, kuriose naudojami neformaliojo ugdymo metodai.


Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos iškelti papildomi prioritetai:
- projektai skirti jaunimo lyderiams ugdyti, jaunimo lyderystės įgūdžiams stiprinti;
- projektai skirti užtikrinti jaunimo lygiais galimybes ir lytiškumo ugdymui;
- projektai skirsti psichoemocinei sveikatai;
- projektai skirti jaunuolių priklausomybių mažinimui (valgymo sutrikimai, alkoholio, tabako gaminių vartojimo, kompiuterinių žaidimų, telefono);
- projektai skirsti Lietuvos diasporos jaunimo įtraukimui į Biržų rajono gyvenimą ir gerovės joje kūrimo skatinimui.

Projektams, kuriuos pateikė neformali (-ios) jaunimo grupė (-ės) įgyvendinimui gali būti skiriama lėšų ne daugiau kaip 300 Eur.

Paraiškas registruoja ir informaciją teikia Biržų rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Vesta Strelcova, mob. 8 684 75 167, el. p. vesta.strelcova@birzai.lt.

Biržų rajono savivaldybės jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos rėmimo programa 
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES FORMA 
PARAIŠKOS FORMA 
PAREIKŠĖJOS DEKLARACIJOS FORMA
PROJEKTŲ VERTINIMO ANKETA
ATASKAITOS FORMA 

Biržų rajono savivaldybės informacija