Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programoms finansuoti

Visi neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjai, ketinantys pretenduoti į 2023 metų valstybės skiriamas lėšas (nuo vasario 1 d.), kviečiami iki 2022 m. rugsėjo 30 d. teikti paraiškas NVŠ programų atitikties reikalavimams. Iki nurodyto laiko reikia užpildyti NVŠ programų atitikties reikalavimams paraiškos formą vadovaujantis nauju NVŠ programos teikėjo vadovu: https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/ (Naudotojų vadovai – Naujas NVŠ programų teikėjo vadovas).

Atkreipiame dėmesį, kad programos duomenys pildomi tiesiogiai Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR).

Visi nauji NVŠ teikėjai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), o jų programos užregistruotos NŠPR.

Dėl registracijos ŠMIR kreiptis į Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistą Artūrą Didzinską (tel. (8 450) 43149, 8 682 54124 el. p. arturas.didzinskas@birzai.lt ). Daugiau informacijos NVŠ teikėjams apie dokumentų teikimą adresu: https://www.birzai.lt/veiklos-sritys/svietimas/neformalus-vaiku-svietimas/158

NVŠ programų dokumentai adresu: V-46 Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt) ir V-4 Dėl Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kr... (e-tar.lt).

Dėl programų rengimo konsultuoja Biržų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Audronė Januševičiutė, tel. (8 450) 34658, el. paštas audrapmmmc@gmail.com .

NVŠ programų teikėjus konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Marijonas Nemanis, tel. (8 450) 43149, 8 612 33758, el. paštas marijonas.nemanis@birzai.lt .

Biržų rajono savivaldybės administracija