Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Neformalus vaikų švietimas

NVŠ programų: „Molio fantazijos“ ir „Molio fantazijos mažiesiems“ veikla

NVŠ programų: Šokis -jaunučiai, Šokis - jaunimas ir Šokis - jaunuoliai veikla

NVŠ programų „Sportas visiems“ ir„Sportas – sveikata“ veikla

NVŠ programos „Garsų fabrikas 2“ veikla

NVŠ programos „Garsų fabrikas 2“ veikla

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR JŲ VYKDOMOS PROGRAMOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUO 2024 M. VASARIO MĖN.

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

NVŠ programos „Molio fantazijos“ veikla

NVŠ programų ,,Garsų mozaika“ ir ,,Muzikavimo ir dainavimo studija“  veikla 

NVŠ programų „Kūrybos magija “ ir „ Darbščiosios rankelės“ veikla 

NVŠ programos „Sveikame kūne – sveika siela“ veikla

NVŠ programos „I like English“ veikla

NVŠ programų „Žingsniai ratu“ ir „Platesnis žingsnis“ veikla

NVŠ programų: „Krepšino abėcėlė“, „Mesk į krepšį“ veikla

NVŠ programų: Integruoto ugdymo Robotikos akademijos programa 1-2 klasei ir 3-4 klasei veikla

NVŠ programų: „Molio fantazijos“ ir „Molio fantazijos mažiesiems“ veikla

NVŠ programų: Šokis – jaunučiai, Šokis – jaunimas, Šokis – jaunuoliai veikla

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR JŲ VYKDOMOS PROGRAMOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUO 2023 M. SPALIO MĖN.

NVŠ programos „Žingsniai ratu“ veikla

NVŠ programų ,,Garsų mozaika“ ir ,,Muzikavimo ir dainavimo studija“  2023 m. veikla

NVŠ programos „I like English“ veikla

NVŠ programų „Nuotykių ieškotojų“ ir „Pėdsekių“ veiklos

NVŠ programų „Mokausi plaukti“ ir „Mokėsim plaukti“ veikla

NVŠ programų „Molio fantazijos mažiesiems“ ir „Molio fantazijos“ veikla

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS (VASAROS POILSIO) PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2023 M. KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

NVŠ programos „I like English“ veikla

NVŠ programų: „Sportas visiems“, „Sportas – sveikata ir Judrusis sportas veikla

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. BALANDŽIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-628 „DĖL VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ FINANSAVIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

NVŠ programų Robotika ir Išmaniųjų sistemų kūrimas veikla

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR JŲ VYKDOMOS PROGRAMOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUO 2023 M. VASARIO MĖN.

NVŠ programų „Mokėsim plaukti“ ir „Mokomės plaukti“ veikla

Jaunųjų šokėjų, NVŠ programų dalyvių, veikla

NVŠ programų Molio fantazijos mažiesiems ir Molio fantazijos veikla – „Šeimų savaitė“

NVŠ programos Garsų mozaika veikla

NVŠ programų Sportuok ir tobulėk, Sportuok ir stiprėk veikla

NVŠ programų Sportas visiems, Sportas sveikata veikla

NVŠ programos „I like English“ veikla

Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjo vadovas

„Nuotykių ieškotojų“ būrelio veikla

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR JŲ VYKDOMOS PROGRAMOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUO 2022 M. SPALIO MĖN.

NVŠ programos „Žingsnių ratas“ veikla

NVŠ programų „Mokėsim plaukti“ ir „Mokomės plaukti“ veikla

NVŠ programos Kalbinės raiškos būrelio „I like English II“ veikla

NVŠ programos „Nuotykių ieškotojai“ veikla

NVŠ programos „Muzikos ir vaidybos sudijos“ veikla

NVŠ programos „Molio žaidimai“ veikla

NVŠ programos „Dainavimo studija“ veikla

NVŠ programos „Kūrybinių dirbtuvių studija“ veikla

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LYGMENS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO

SPRENDIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS
LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2021 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. V-465 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ
ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

NVŠ programos Muzikos ir vaidybos studija veikla

NVŠ programos „Mokomės plaukti“ (Biržai) veikla: https://youtu.be/4uNPzQZPRdA

NVŠ programos „Muzikos ir vaidybos studijos“ veikla

NVŠ programos „Kūrybinių dirbtuvių studija“veikla

NVŠ programos „Sportas – sveikata II“ veikla

NVŠ programos „Muzikos ir vaidybos studija“ veikla

V-333 Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo v... (e-tar.lt)

V-238 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ... (e-tar.lt)

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR JŲ VYKDOMOS PROGRAMOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUO 2022 M. VASARIO MĖN.

Naujovės neformaliame vaikų švietime: didėja krepšelis mokiniams, mažėja administracinė našta teikėjams | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (lrv.lt)

DĖL BENDRŲJŲ IŠ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

NVŠ programos „Biržų jaunųjų šaulių ugdymo pakopų programa – II“ veikla

NVŠ programos „Instrumentų pažinimas“ veikla

NVŠ programos „Choreografinė studija“ veikla

NVŠ programų „Ankstyvoji robotika“ ir „Smagioji robotika“ veikla 

NVŠ programos „Krepšinio abėcėlė“ veikla

NVŠ programos „Tobulink savo kūną“ veikla

NVŠ programos Kalbinės raiškos anglų kalbos būrelio „I like English“ veikla

NVŠ programos Judėk sportuok ir tobulėk veikla

NVŠ programos “Kūrybinių dirbtuvių studija” veikla

NVŠ programos "Žingsnių ratas" veiklos viešinimas: https://www.facebook.com/Ramongaliai

NVŠ programos „ Garsų fabrikas“ veikla

KVIETIMAS NVŠ PROGRAMŲ TEIKĖJAMS

NVŠ programos „Molio žaidimai“ veikla

NVŠ programos ,,Dainavimo studija“ veikla

NVŠ programos „Muzikos ir vaidybos studijos“ 2021 m. gruodžio mėn. veikla

NVŠ programos „Savęs pažinimas per dailę ir menus“ veikla

NVŠ programų „Mokomės plaukti“ ir „Mokėsim plaukti“ veikla

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Sportas sveikata II“ veikla

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Muzikos ir vaidybos studijos“ 2021 spalio mėn. veikla 

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VYKDYMO MOKINIŲ RUDENS ATOSTOGŲ METU

2021 m. lapkričio 3–9 d. neformalusis vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;“

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR JŲ VYKDOMOS PROGRAMOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUO 2021 M. SPALIO  MĖN.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR JŲ VYKDOMOS PROGRAMOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUO 2021 M. SPALIO  MĖN.

KVIEČIAME MOKINIUS IR TĖVUS (GLOBĖJUS, RŪPINTOJUS) RINKTIS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS

V-1559 Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų

V-465 Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų (e-tar.lt)

V-1173 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ... (e-tar.lt)

 

Kviečiame teikti vertinimui neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas.
Dokumentai naujų neformaliojo švietimo programų akreditacijai 2021 metų II pusmečiui priimami iki 2021 m. rugpjūčio 15 d. (programa).

NVŠ programa turi būti:
- parengta pagal Biržų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedą.
- skenuota įkelta į Neformaliojo švietimo programų registrą (NŠPR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t.y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų NŠPR kodą.
Nauji NVŠ teikėjai turi:
- atitikti numatytus reikalavimus (žr. Biržų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą).;
- būti užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).
Švietimo teikėjai, norintys pratęsti NVŠ programų vertinimo galiojimą ir gauti finansavimą, turi atlikti tokius veiksmus:
1. Pasibaigus akreditacijos galiojimui kiekvieną pratęsiamą programą pateikti Biržų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.
2. Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) reikia pateikti:
2.1. jei NVŠ programoje nieko nekeitėte, NŠPR užtenka paspausti „pratęsti akreditaciją“;
2.2. jei 1 priede, programoje keitėte informaciją apie teikėją ir grupės dydį bei grupių skaičių, atnaujinkite 1 priedą, įkelkite į NŠPR, paspauskite „pateikti registravimui“. Kai programa vėl bus įregistruojama, paspauskite „pateikti akreditavimui“.

INFORMACIJA LAISVIESIEMS MOKYTOJAMS (turintiems teisę vykdyti švietimo veiklą):
1. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba elektroniniu būdu per "Mano VMI" Išsiimti individualios veiklos pažymą arba įsigyti verslo liudijimą (konkrečioms veiklos dienoms
2. Dėl registracijos Švietimo ir mokslo institucijų registre kreipiasi į Švietimo, kultūros ir sporto skyrių (106 kab.), pateikdami:
2.1. individualios veiklos arba verslo liudijimo kopiją;
2.2. užpildytą „Laisvojo mokytojo“ duomenų registravimo kortelę; (Galima užpildyti vietoje 106 kab.)
2.3. asmens dokumentą, jei pareiškėjas yra įstaiga – pateikti nuostatus, įstatus.
3. Dėl slaptažodžio ir vartotojo vardo gavimo neformaliojo švietimo programų registrui (NŠPR), NŠPR nuostatai (kreiptis į 106 kab.):
3.1. užpildo naudotojų registravimo NŠPR duomenų prašymą;
3.2. užpildo pasižadėjimą saugoti duomenis;
3.3. siunčia skenuotus dokumentus el. paštu į Nacionalinės švietimo agentūros Infrastruktūros plėtros departamento Švietimo duomenų skyrių egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt 
Kilus klausimams dėl NŠPR duomenų tvarkymo, teikimo ir jų naudojimo, prašytume kreiptis: Į Algirdą Benetį, tel.: +370 658 184 36, el. p.: algirdas.benetis@nsa.smm.lt
Į Eglę Lesniauskienę, tel.: +370 658 184 21, el. p.: egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt 
3.4. originalius 3.1. ir 3.2. dokumentus išsiunčia paštu adresu: Nacionalinės švietimo agentūros Infrastruktūros plėtros departamento švietimo duomenų skyriui, K. Kalinausko g.7, LT-03107 Vilnius;
3.5. užregistruoja programą/paraišką (1 priedas) NŠPR – www.nspr.smm.lt  (skenuotą 1 priedą įkelia į NŠPR) (instrukcija).
4. Dėl slaptažodžio ir vartotojo vardo Mokinių registre, adresu https://mokiniai.emokykla.lt  (kreiptis į 106 kab.):
4.1. užpildo Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą;
4.2. užpildo Mokinių registro/informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį;
4.3. siunčia skenuotus dokumentus el. paštu į Nacionalinės švietimo agentūros Infrastruktūros plėtros departamento švietimo duomenų skyrių Virginijai Stambrauskienei, virginija.stambrauskiene@nsa.smm.lt; 
4.4. originalius dokumentus išsiunčia paštu adresu: Nacionalinės švietimo agentūros registrų skyrių, siųsti adresu: K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius.
5. Savivaldybės atrankos komisijai teigiamai įvertinus programos turinį:
5.1. Registruoja mokinius mokinių registre (instrukcija), savivaldybei pateikia NVŠ programoje dalyvausiančių vaikų sąrašus (iš Mokinių registro);
5.2. NŠPR – www.nspr.smm.lt  pateikia NVŠ programų vykdymo vietą ir darbo grafiką.
5.3. sudaro sutartis su NVŠ programoje dalyvausiančių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais);

AKTUALI INFORMACIJA:
NVŠ teikėjų ir mokinių tėvų/globėjų sutartis
Mokinių lankomumo apskaitos žurnalas

Kontaktai pasiteirauti:
Marijonas Nemanis, (dėl bendros tvarkos ir kt.)
el. p. marijonas.nemanis@birzai.lt
tel. (8 612) 33 758
Artūras Didzinskas, (dėl registrų)
el. p. arturas.didzinskas@birzai.lt
tel. (8 682) 54 124

Audronė Januševičiutė, (dėl programų turinio)
el. p. audrapmmmc@gmail.com
tel. (8 450) 34 658

NVŠ veikla

DĖL VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ  FINANSAVIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL VAIKŲ STOVYKLŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2018 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-758 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai ir jų nuotoliniu būdu vykdomos programos Biržų rajono savivaldybėje nuo 2021 m. vasario mėn.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos forma

KVIEČIAME MOKINIUS IR TĖVUS (GLOBĖJUS, RŪPINTOJUS) RINKTIS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO suvestinė redakcija  paraiškos forma

Dėl Biržų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo
Dėl Biržų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl Biržų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo (vertinimo tvarkos aprašas)

NVŠ veikla:
NVŠ teikėjai ir programos 2021 m. vasario – rugpjūčio mėn.
NVŠ teikėjai ir programos 2020 m. II pusmetis
NVŠ teikėjai ir programos 2020 m. I pusmetis
NVŠ teikėjai ir programos 2019 m. II pusmetis
NVŠ teikėjai ir programos 2019 m. I pusmetis
NVŠ teikėjai ir programos 2018 m. II pusmetis
NVŠ teikėjai ir programos 2018 m. I pusmetis
NVŠ teikėjai ir programos 2017 m. II pusmetis
NVŠ teikėjai ir programos 2017 m. I pusmetis
NVŠ teikėjai ir programos 2016 m. II pusmetis
NVŠ teikėjai ir programos 2016 m. I pusmetis
NVŠ teikėjai ir programos 2015 m.