Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Išnuomojamos patalpos automatiniam kavos ir kitų karštų gėrimų aparatui pastatyti

Biržų rajono savivaldybės administracijos administraciniame pastate Biržuose, Vytauto g. 38, išnuomojamos 2 kv. m pirmo aukšto koridoriaus patalpos automatiniam kavos ir kitų karštų gėrimų pardavimo aparatui pastatyti.

  1. Nuomos sąlygos:

1.1. Nuomininkas turės pastatyti Aparatą pirmame pastato aukšte. Esant poreikiui, Nuomininkas turės galimybę pastatytą aparatą perkelti į kitą vietą;

1.2. Nuomininkas privalės savo lėšomis vykdyti visišką ir operatyvų Aparato aptarnavimą: tinkamai eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus, šalia aparato pastatyti šiukšliadėžę;

1.3. Biržų rajono savivaldybės administracija  suteiks teisę Nuomininkui naudotis elektros energija. Nuomininkas kiekvieną mėnesį turės pateikti elektros skaitiklio, esančio Aparate, parodymus. Remiantis šiais parodymais Biržų rajono savivaldybės administracija išrašys sąskaitą-faktūrą už sunaudotą elektros energiją;

1.4. Aparatas turės būti eksploatuojamas laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų. Nuomininkas turės atsakyti už gėrimų kokybę, užtikrinti jų atitikimą higienos normoms.

  1. Reikalavimai konkurso dalyviui:

2.1. turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kuris leidžia laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kurioje nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš pardavimo automatų;

2.2. būti įvykdžiusiam visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

  1. Pradinis nuompinigių dydis – 1,00 Eur už 1 kv. m.
  2. Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) – 5 metai.
  3. Pasiūlymų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2024 m. sausio 4 d., 17.00 val.
  4. Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti įvyks 2024 m. sausio 5 d., 10.00 val. Biržų rajono savivaldybės administracijos 101  kab. (Vytauto g. 38, Biržai).
  5. Vokai su pasiūlymais dalyvauti konkurse pateikiami Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus (Vytauto g. 38, Biržai) vyriausiajai specialistei Dainai Kolomakienei (3 aukštas, 319 kab.).
  6. Dėl papildomos informacijos apie nuomojamą turtą, dėl nuomojamo turto apžiūros kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiąją ūkio reikalų specialistę Gražiną Strazdienę, adresu: Vytauto g. 38, Biržai, tel. mob. +370 682 54064.
  7. Pradinis įnašas, lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (6,00 Eur), turi būti sumokėtas į Biržų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT23 4010 0413 0003 0149.
  8. Pasiūlymo formą, nuomos konkurso sąlygas, nuomos sutarties projektą rasite paspaudę nuorodą: Nuomos konkurso sąlygos, pasiūlymo forma | Biržų rajono savivaldybė (birzai.lt).

Biržų rajono savivaldybės informacija