Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Nuomos konkurso sąlygos, pasiūlymo forma


IŠNUOMOJAMOS PATALPOS AUTOMATINIAM KAVOS IR KITŲ KARŠTŲ GĖRIMŲ PARDAVIMO APARATUI PASTATYTI

Biržų rajono savivaldybės administracijos administraciniame pastate Biržuose, Vytauto g. 38, išnuomojamos 2 kv. m pirmo aukšto koridoriaus patalpos automatiniam kavos ir kitų karštų gėrimų pardavimo aparatui pastatyti.

NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS     PASIŪLYMO FORMA      NUOMOS SUTARTIES PROJEKTAS

Reikalavimai konkurso dalyviui:

turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kuris leidžia laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kurioje nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš pardavimo automatų;

neturėti mokestinių įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

Pradinis nuompinigių dydis – 1,00 Eur už 1 kv. m.

Pradinis įnašas, lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (6,00 Eur), turi būti sumokėtas į Biržų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT23 4010 0413 0003 0149.

Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) – 5 metai.

Pasiūlymų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2024 m. sausio 4 d., 17.00 val.

Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti įvyks 2024 m. sausio 5 d., 10.00 val. Biržų rajono savivaldybės administracijos 101  kab. (Vytauto g. 38, Biržai).

Vokai su pasiūlymais dalyvauti konkurse pateikiami Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus (Vytauto g. 38, Biržai) vyriausiajai specialistei Dainai Kolomakienei (3 aukštas, 319 kab.). Konkurso sąlygose nurodytus dokumentus konkurso dalyvis turi pateikti užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta „Negyvenamosios patalpos automatiniam kavos ir kitų karštų gėrimų pardavimo aparatui pastatyti, nuomos konkursui“ ir nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas.

Dėl papildomos informacijos apie nuomojamą turtą, dėl nuomojamo turto apžiūros kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiąją ūkio reikalų specialistę Gražiną Strazdienę, adresu: Vytauto g. 38, Biržai, tel. mob. +370 682 54064.

 

IŠNUOMOJAMOS PATALPOS ŠARVOJIMO PATALPOMS ĮRENGTI IR ŠARVOJIMO PASLAUGOMS TEIKTI

Biržų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo parduotuvės pastato Biržų r. sav., Vabalninko m., Pirties g. 3 (pastatas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą), 147,78 kv. m patalpose (patalpos kadastrinių matavimų byloje pažymėtos Nr. nuo 1 iki 10) (toliau – Patalpos).

NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS     PASIŪLYMO FORMA      NUOMOS SUTARTIES PROJEKTAS

Nuomos sąlygos: 

Patalpos išnuomojamos šarvojimo paslaugų veiklai. Nuomininko vykdoma veikla negali prieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams šarvojimo paslaugoms teikti;

Patalpos išnuomojamos be atlikto remonto. Konkursą laimėjęs dalyvis savo lėšomis turi: parengti projektinę dokumentaciją nuomojamų patalpų paskirčiai pakeisti ir atskiram turtiniam vienetui suformuoti; atlikti nuomojamų patalpų remontą, pritaikant šarvojimo paslaugoms teikti ir pakeičiant patalpų paskirtį; projektinę dokumentaciją būtina derinti Biržų rajono savivaldybės administracija. Pakeitimus atlikti be Biržų rajono savivaldybės administracijos sutikimo draudžiama;

patalpose nesumontuoti inžineriniai tinklai. Nuomininkas savo lėšomis remonto metu įsirengia reikiamus inžinerinius tinklus – vandens tiekimą ir kanalizaciją;

patalpų remonto metu nuomininkas negalės būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo.

Reikalavimai konkurso dalyviui:  turėti teisę verstis šarvojimo paslaugų veiklą;  būti įvykdžiusiam visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

Pradinis nuompinigių dydis – 0,45 Eur už 1 kv. m.

Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) – 10 metų. Pasibaigus nuomos sutarties terminui nuomos sutartis nebus atnaujinama. Bus skelbiamas naujas viešas nuomos konkursas.

Patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis iki 2024 m. sausio 12 d., 15 val. Apžiūros laiką suderinti su Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos ūkio reikalų specialistu Vitalijumi Remeika, tel. +370 614 24899, el. paštu vitalijus.remeika@birzai.lt.

Pasiūlymų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2024 m. sausio 12 d., 15.00 val.

Pradinis įnašas, lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui 199,50 Eur), turi būti sumokėtas į Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos sąskaitą banke Nr. LT264010041300020104.

Vokai su pasiūlymais dalyvauti konkurse pateikiami: Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus (Vytauto g. 38, Biržai) vyriausiajai specialistei Dainai Kolomakienei (3 aukštas, 319 kab.). Vokai su pasiūlymais pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „Parduotuvės patalpų nuomos konkursui“. Neužklijuoti vokai nepriimami.

Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti įvyks 2024 m. sausio 15 d., 10.00 val. Biržų rajono savivaldybės administracijos 101  kab. (Vytauto g. 38, Biržai).