Administracinės paslaugos

LIETUVOS PASLAUGŲ KATALOGAS (www.Lietuva.gov.lt galite rasti informaciją apie valstybinių institucijų teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas)


Įvertinkite suteiktas paslaugas užpildydami šią formą


 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAI


Asmenų aptarnavimas

Gyventojų prašymų ir skundų priėmimas (schema) paslaugos užsakymas internetu

Gyventojų pasiūlymų, prašymų ir skundų priėmimas ir nagrinėjimas (schema)

Juridinių asmenų prašymų ir skundų priėmimas (schema)

Valstybės garantuojama teisinė pagalba– pirminės teisinės pagalbos teikimas (schema)

 

Archyvinių pažymų išdavimas

Pažymų apie darbo užmokestį išdavimas

Kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas seniūnijos archyve saugomų dokumentų pagrindu (schema)

Pažymų apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas (schema)

Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti pagal likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentus išdavimas (schema)

Likviduotų juridinių asmenų dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas (schema)

Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų perdavimą tolimesniam saugojimui išdavimas  (schema)

Pažymų juridiniams faktams patvirtinti išdavimas (schema)

Teisės aktų ir kitų dokumentų, saugomų Bendrajame skyriuje, kopijų ir išrašų išdavimas (schema)

 

Seniūnijos - kita

Seniūnų atliekami notariniai veiksmai (schema)

Pažymų, patvirtinančių šeimos sudėtį, išdavimas (schema)

Charakteristikų seniūnijos gyventojams išdavimas (schema)

Pažymų apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas (schema)

 

Seniūnijos – Gyvenamosios vietos registravimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas gimus kūdikiui, pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvoje ir atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką (schema)

Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui (schema)

Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas (schema)

Pažymų apie traukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas (schema)

Informacijos gyvenamosios patalpos savininkui apie gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis suteikimas (schema)

Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos įtraukimas į apskaitą (schema)

Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas (schema)

 

Socialinė ir sveikatos apsauga – Pašalpų ir šalpų skyrimas

Laidojimo pašalpos skyrimas

Pagalbos pinigų skyrimas 

Socialinės pašalpos skyrimas

Šalpos kompensacijos skyrimas

Šalpos našlaičių pensijos skyrimas

Šalpos pensijos skyrimas

Vienkartinės pašalpos nepasiturinčioms šeimoms, vieniems gyvenantiems asmenims skyrimas 

Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams skyrimas 

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas  

Socialinės paramos mokiniams skyrimas

 

Socialinė ir sveikatos apsauga – Kompensacijų ir išmokų skyrimas

Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijų skyrimas

Globos (rūpybos) išmokos už globojamus vaikus skyrimas

Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas

Išmokos vaikui skyrimas

Išmokų nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus, skyrimas

Išmokos už mirusį šalpos išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims skyrimas

Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą, skyrimas

Lengvojo automobilio įsigijimo, jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas 

Transporto išlaidų kompensacijos skyrimas

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

 

Socialinė ir sveikatos apsauga – Socialinės globos paslaugos

Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas 

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims 

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas vaikui 

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos skyrimas 

Pagalbos į namus paslaugų skyrimas 

 

Socialinė ir sveikatos apsauga – Vaiko teisių apsauga

Fizinių asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju), prašymų priėmimas ir nagrinėjimas

Prašymų paskirti vaiko globėju (rūpintoju) priėmimas ir nagrinėjimas

Prašymų nustatyti vaiko laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu priėmimas ir nagrinėjimas

Prašymų dėl leidimo priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką nagrinėjimas

Konsultacijų dėl įvaikinimo teikimas ir prašymų priėmimas

Sutikimo rūpintojui gyventi skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio išdavimas

Pažymų teismui dėl nekilnojamojo turto sandorių išdavimas

Išvados dėl santuokinio amžiaus sumažinimo išdavimas

Pažymos priimant (tvarkant) nepilnamečio paveldėtą turtą išdavimas

Pažymos dėl šalpos kompensacijos išdavimas

Tarpininkavimo dokumento dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo (pakeitimo) nepilnamečiam asmeniui išdavimas

Prašymų įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas artimiesiems giminaičiams bendrauti su vaiku priėmimas ir nagrinėjimas

Gyventojų skundų bei pranešimų dėl galimų vaiko teisių pažeidimų nagrinėjimas

 

Socialinė ir sveikatos apsauga – Kitos socialinės ir sveikatos apsaugos paslaugos

Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas

Formų, susijusių su asmenų, gaunančių išmokas vaikui užsienio šalyse, pildymas

Išvados dėl globos neveiksniam asmeniui nustatymo ir globėjo skyrimo teikimas teismui 

Išvados dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo skyrimo teikimas teismui 

Maisto iš ES intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimo organizavimas

Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas

Nepriklausomybės gynėjo statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas 

Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) teikimas 

Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines išmokas išdavimas 

Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas 

Socialinės priežiūros paslaugų skyrimas socialinės rizikos šeimoms 

Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas

Valstybinės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti skyrimo dokumentų rengimas

Šalpos kompensacijos ir šalpos (socialinės) pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimas

 

Socialinė ir sveikatos apsauga – Parama būstui išsinuomoti arba įsigyti

Šeimų ir asmenų įrašymas į sąrašus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti

Savivaldybės socialinio būsto išnuomojimas

Savivaldybės būsto išnuomojimas asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas

Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimas

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pakeitimas

Leidimas apsikeisti savivaldybės gyvenamosiomis patalpomis

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimas (nuomininko prašymu)

Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas

Šeimų ir asmenų išbraukimas iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų (jų prašymu).

 

Verslo licencijos ir leidimai – Leidimai ir sutikimai, parama verslui ir kitiems juridiniams asmenims

Leidimų norintiems prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimas (schema)

Leidimų važiuoti Biržų rajono vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

 

Verslo licencijos ir leidimai – Naftos produktai

Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas

Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas

Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymas, patikslinimas

Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas, patikslinimas

Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymas, patikslinimas

Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas, patikslinimas

Leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimas

Leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis galiojimo panaikinimas (leidimo turėtojo prašymu)


Verslo licencijos ir leidimai – Šilumos tiekimas

Šilumos tiekimo veiklos licencijos išdavimas.(tiekiantiems mažiau kaip 10GWh šilumos per metus)

Šilumos tiekimo veiklos licencijos pakeitimas (tiekiantiems mažiau kaip 10GWh šilumos per metus)

Šilumos tiekimo veikos licencijos dublikato išdavimas (tiekiantiems mažiau kaip 10GWh šilumos per metus)

Šilumos tiekimo veiklos licencijos galiojimo panaikinimas (tiekiantiems mažiau kaip 10GWh šilumos per metus) (licencijos turėtojo prašymu)


Verslo licencijos ir leidimai – Keleivių vežimas

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais , kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, išdavimas (pratęsimas)

Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais , suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, pakeitimas

Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, išdavimas (pratęsimas)

Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, dublikato išdavimas

Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, galiojimo panaikinimas (licencijos turėtojo prašymu)

Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas

Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi dublikato išdavimas

Naujo (patikslinto) leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas

Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi galiojimo panaikinimas (leidimo turėtojo prašymu)

Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas

 

Verslo licencijos ir leidimai – Alkoholiniai gėrimai

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas, patikslinimas, dublikato išdavimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas (licencijos turėtojo prašymu)

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

 

Verslo licencijos ir leidimai – Tabako gaminiai

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas (licencijos turėtojo prašymu)


Verslo licencijos ir leidimai – Reklama

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas (schema)

Išorinių reklamų ir iškabų savivaldybės teritorijoje derinimas

 

Statyba ir teritorijų planavimas – Statyba

Leidimų vykdyti žemės darbus (kasinėjimus) išdavimas

Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas, keitimas bei panaikinimas 

Statybos projektų ir supaprastintų projektų tikrinimas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas.

Statybą leidžiančio dokumento perregistravimas kito statytojo vardu 

Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas.

Gatvių pavadinimų suteikimas, keitimas ir įtraukimas į apskaitą 

Topografinės, geodezinės medžiagos bei geodezinio pagrindo duomenų teikimas 

Išvadų dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo teikimas 

Visuomenės informavimo apie numatomų statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant projektinius pasiūlymus organizavimas.

Topografinės, geodezinės medžiagos derinimas 


Statyba ir teritorijų planavimas – Teritorijų planavimas

Medžioklės plotų vienetų nustatymas ir jų ribų pakeitimas

Dokumentų, reikalingų teritorijų planavimo dokumentams tvirtinti, rengimas.

Teritorijų planavimo dokumentų derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymas

Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas.

 

Miesto ūkis – Pastatų priežiūra ir administravimas

Kultūros paveldo objektų būklės tikrinimo aktų išdavimas 

Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas 

 

Savivaldybės ūkis – Žemės ir ūkio paslaugos

Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas

 

Savivaldybės ūkis – Laidojimo paslaugos

Leidimų laidoti (perlaidoti) išdavimas (schema)

 

Savivaldybės ūkis – Transportas

Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

 

Mokesčiai ir mokesčių permokos

Lengvatos dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio suteikimas

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir (ar) užskaitymas

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

Valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimas ir deklaracijų pateikimas

 

Civilinė metrikacija


Kultūra ir švietimas

Masinių renginių organizavimo Biržų rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose tvarkos aprašas ir prašymo forma

Leidimų organizuoti renginį viešosiose vietose išdavimas

Viešoji tvarka ir renginiai

Leidimų agresyviems koviniams ir pavojingiems šunims įsigyti, laikyti, veisti ir jais prekiauti, išdavimas

 

Žemėtvarka

Dokumentų, reikalingų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams tvirtinti, rengimas

Reikalavimų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti nustatymas ir išdavimas

Žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimo dokumentų rengimas

Teisės aktų nustatytais atvejais žemės sklypo vertės priedo dėl inžinerinių statinių skaičiavimas

Planavimo sąlygų kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti išdavimas 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimas Teritorijų planavimo komisijoje 

Žemės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai Biržų ir Vabalninko miestuose įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu nustatymas

 

Žemės ūkis – Žemės ūkio technikos registravimas, išregistravimas ir techninė apžiūra

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas Lietuvos traktorių registre

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų perregistravimas (registro duomenų keitimas)

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninė apžiūra

 

Žemės ūkis – Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų registravimas ir išregistravimas

Žemės ūkio valdų registravimas/atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, duomenų apie valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV) išdavimas

Ūkininko ūkio įregistravimas Ūkininkų ūkių registre ir duomenų atnaujinimas

Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro

 

Žemės ūkio – kitos žemės ūkio paslaugos

Prašymų ir paraiškų dėl medžiojamųjų gyvūnų miško želdiniams ir žėliniams daromos žalos prevencinių priemonių diegimo priėmimas ir nagrinėjimas

Leidimų vykdyti žemės darbus kaimo vietovėje (kasinėjimus) išdavimas

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Prašymų, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių, avarinių gedimų remontui, priėmimas.

Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius melioruotose žemėse išdavimas

Prašymas dėl pažymų melioruotos žemės būklės išdavimas

Paraiškų ir papildomų dokumentų tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas

Gyventojų prašymų, skundų bei pasiūlymų priėmimas ir nagrinėjimas

Paraiškos dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas

Paramos iš Savivaldybės kaimo rėmimo programos administravimas

Prašymų dėl nenukirsto valstybinio miško pardavimo fiziniams asmenims, kurių gyvenamieji namai ir jų priklausiniai (tvartai, kluonai, sandėliukai, garažai, išskyrus laikinus) yra nukentėję nuo stichinių nelaimių (gaisrų, audrų, potvynių ir kt.), priėmimas ir nagrinėjimas

Pieno gamybos kvotų administravimas

Gyvūnų užkrečiamų ligų padarytų nuostolių įvertinimas, likvidavimo ir priežiūros įgyvendinimas.

Medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos nustatymas

Prašymų dalinei kompensacijai už apdraustus augalus gauti priėmimas

Prašymų dėl dalies palūkanų už investicinius, trumpalaikiam turtui, dėl žemės ūkio paskirties žemei įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo priėmimas

Prašymų dėl atsietų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus, karves žindenes, telyčias, avis, bulius priėmimas.


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-26 15:14:51