Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie Savivaldybės mero potvarkiu pakeistą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus)

Žemės sklypo kadastrinis numeris

Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai) iki keitimo

Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai) po keitimo

Žemės sklypo dalys su jomis nustatytais žemės naudojimo būdais, jeigu sklypui nustatyti  keli skirtingi žemės naudojimo būdai

Sprendimo priėmimo data ir numeris

3684/0003:94 Vabalninko m. k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

-

2024 m. balandžio 9 d. potvarkis Nr. M-195

3604/0027:12 Biržų m. k. v.

paskirtis – kita;

 

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

-

2024 m. kovo 29 d. potvarkis Nr. M-178

3663/0008:206 Rinkuškių k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos

paskirtis – kita;

vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos – 1,5898 ha;

daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos – 0,3663 ha

2024 m. vasario 15 d. potvarkis Nr. M-91

3606/0006:83 Butniūnų k. v.

paskirtis - žemės ūkio

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

-

2024 m. vasario 12 d. potvarkis Nr. M-81

3665/0004:68 Satkūnų k. v.

paskirtis – kita

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

-

2024 m. sausio 26 d. potvarkis Nr. M-43

3643/0004:280 Obelaukių k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos

paskirtis - žemės ūkio;

naudojimo būdas – specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai

-

2023 m. rugsėjo 28 d. potvarkis Nr. M-359

3604/0037:0128 Biržų m. k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos – 0,0787 ha;

komercinės paskirties objektų teritorijos – 0,0145 ha

2023 m. rugpjūčio 9 d. potvarkis Nr. M-263

3610/0002:0280 Germaniškio k. v.

paskirtis - žemės ūkio;

naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

-

2023 m. birželio 28 d. potvarkis Nr. M-175

3604/0030:143 Biržų m. k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

-

2023 m. birželio 21 d. potvarkis Nr. M-157

3630/0004:94 Medeikių k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

-

2023 m. birželio 2 d. potvarkis Nr. M-118

3658/0003:2 Pučiakalnės k. v.

paskirtis - žemės ūkio;

naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

-

2023 m. gegužės 26 d.  potvarkis Nr. M-100

3663/0008:206 Rinkuškių k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos

vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos – 1,2814 ha;

visuomeninės paskirties teritorijos – 0,6747 ha

2023 m. gegužės 26 d. potvarkis Nr. M-99

3650/0004:132 Parovėjos k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

-

2023 m. gegužės 16 d. potvarkis Nr. M-63

3643/0006:192 Obelaukių k. v.

paskirtis - žemės ūkio;

naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

-

2023 m. gegužės 16 d. potvarkis Nr. M-65

3645/0002:221 Pabiržės k. v.

paskirtis - žemės ūkio;

naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

-

2022 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. A-1154

3663/0006:294 Rinkuškių k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

-

2022 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. A-1141

3604/0031:94 Biržų m. k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorija

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorija

-

2022 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. A-1102

3610/0001:38 Germaniškio k. v.

paskirtis - žemės ūkio;

naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

-

2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. A-864

3604/0020:84 Biržų m. k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

-

2022 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A-127

3615/0002:46 Kirdonių k. v.

paskirtis - žemės ūkio

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

-

2022 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. A-35

3604/0034:104 Biržų m. k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

-

2022 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. A-28

3604/0030:124 Biržų m. k. v.

paskirtis - kita

paskirtis - konservacinės paskirties žemė;

naudojimo būdas - kultūros paveldo objektų žemės sklypai

-

2021 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. A-902

3643/0005:0002 Obelaukių k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

-

2021 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. A-727

3663/0005:156 Rinkuškių k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

-

2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. A-569

3643/0001:186 Obelaukių k. v.

 

paskirtis - žemės ūkio;

naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

-

2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. A-570

3633/0007:499 Rinkuškių k.v.

paskirtis - žemės ūkio;

naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

-

2021 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A-398

3633/0004:0222 Meilūnų k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

paskirtis – žemės ūkio;

naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

-

2021 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. A-354

3630/0001:95 Obelaukių k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos

vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos – 0,1660 ha;

komercinės paskirties objektų teritorijos – 0,0530 ha

2021 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. A-356

3630/0008:108 Medeikių k. v.

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos

vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos – 0,15 ha;

komercinės paskirties objektų teritorijos – 0,0076 ha

2021 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. A-208

3675/0001:0098 Šukionių k. v.

paskirtis – žemės ūkio;

naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

paskirtis – kita;

naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

-

2021 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. A-14