Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Visuomenės informavimas apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus

2024-04-16. INFORMACIJA APIE PATIKSLINTUS BIRŽŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO KONKRETIZUOTUS SPRENDINIUS (TPD Nr. K-VT-36-20-580) ATSIŽVELGUS Į DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS

Informacinis pranešimas

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Gamtinio karkaso brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

Kultūros paveldo apsaugos brėžinys

Susisiekimo brėžinys

Atsakymai į derinančių institucijų pastabas


2024-03-29. INFORMACIJA APIE PATIKSLINTUS BIRŽŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO KONKRETIZUOTUS SPRENDINIUS (TPD Nr. K-VT-36-20-580) ATSIŽVELGUS Į VISUOMENĖS PASIŪLYMUS

Informacinis pranešimas

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Gamtinio karkaso brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

Kultūros paveldo apsaugos brėžinys

Susisiekimo brėžinys


INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ IR APIE GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

Informacinis pranešimas


2024-03-04. INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO KOREGAVIMĄ

Informacinis pranešimas


PARENGTAS BIRŽŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMAS

Informacinis pranešimas

Sprendiniai


INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ IR APIE GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

Informacinis pranešimas

Sprendiniai: aiškinamasis raštas, pagrindinis brėžinys


INFORMACIJA APIE PATIKSLINTUS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO KOREGAVIMO SPRENDINIUS PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS (TPĮ 37 str. 3 d.)

Informacinis pranešimas


INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ SKLYPO BIRŽUOSE, RESPUBLIKOS G. 57, DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Informacinis pranešimas


Pradedamas rengti Žemės sklypo, kadastro Nr. 3610/0005:154 Germaniškio k. v., Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Suosto k., Vyšnių g. 2A, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas


IINFORMACIJA APIE BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO KOREGAVIMO SPRENDINIUS

Informacinis pranešimas


INFORMACIJA APIE PATIKSLINTUS SKLYPŲ BIRŽUOSE, PARODOS G., DETALIOJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS

Informacinis pranešimas

Sprendinių aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


INFORMACIJA APIE PARENGTUS SKLYPŲ BIRŽUOSE, PARODOS G., DETALIOJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS

Informacinis pranešimas

Sprendinių aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ - ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠIRVĖNOS IR VABALNINKO SENIŪNIJŲ TERITORIJOSE SPECIALŲJĮ PLANĄ


Papildoma informacija apie Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimą


Pradedamas rengti Žemės sklypo, kadastro Nr. 3609/0007:231 Geidžiūnų k. v., Biržų r. sav., Širvėnos sen., Javeniškių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas


Parengtos Biržų miesto bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir koncepcija:

Informacinis pranešimas

SPAV ataskaita

Koncepcija (aiškinamasis raštas)

Koncepcija - Optimali miesto plėtra

Koncepcija - Draugiška gamtai miesto plėtra


Pradedamas rengti Žemės sklypo, kadastro Nr. 3609/0007:229 Geidžiūnų k. v., Biržų r. sav., Širvėnos sen., Javeniškių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas


Informacinis pranešimas apie Atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo Biržų rajono savivaldybės Širvėnos ir Vabalninko seniūnijų teritorijose specialųjį planą


Pradedamas rengti Žemės sklypo, kadastro Nr. 3601/0006:175 Anciškių k. v., Biržų r. sav., Vabalninko sen., Laužų k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas


Informacija apie rengiamą Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo koregavimą


Parengta atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo Biržų rajono savivaldybės Širvėnos ir Vabalninko seniūnijų teritorijose specialiojo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

Informacinis pranešimas

Parengta koncepcija bei strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita pasiekiama per šią nuorodą


Parengtas Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo koregavimo" projektas


Pradedamas rengti sklypų Biržuose, Parodos g. 6 ir 6A, detaliojo plano keitimas


Pradedamas rengti Žemės sklypo, kadastro Nr. 3618/0001:58, Biržų r. sav., Papilio sen., Galvokų k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas


Pradedamas rengti Žemės sklypo, kadastro Nr. 3650/0003:169, Biržų r. sav., Parovėjos sen., Parovėjos k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas


Papildoma informacija apie Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą


Pradedamas rengti Žemės sklypo, kadastro Nr. 3643/0001:173, Biržų r. sav., Širvėnos sen., Stačkūnų k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas


Pradedamas rengti Sklypų Biržuose, Parodos g., detaliojo plano keitimas

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-21 įsakymas Nr. A-364 ,,Dėl Sklypų Biržuose, Parodos g., detaliojo plano keitimo ir proceso inicijavimo"

Informacija apie pradedamo rengti Sklypų Biržuose, Parodos g., detaliojo plano keitimo tikslus


Pradedamas rengti Žemės sklypo, kadastro Nr. 3658/0005:137, Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Pučiakalnės sen., Pundurių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas


Parengtas Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo" projektas


Pradedamas rengti Žemės sklypo, kadastro Nr. 3610/0005:154, Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Suosto k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas


Parengti sklypo, reikalingo sporto ir sveikatingumo kompleksui statyti Biržuose, detaliojo plano keitimo sprendiniai

Informacinis pranešimas apie parengtus sprendinius

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


Parengti Žemės sklypo Biržuose, Medelyno g. 16, detaliojo plano keitimo sprendiniai

Informacinis pranešimas apie parengtus sprendinius

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


Pradedamas rengti Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Biržų rajono savivaldybės Nemunėlio Radviliškio ir Parovėjos seniūnijų teritorijose specialusis planas


Pradedamas rengti Biržų miesto bendrojo plano keitimas


Informacija apie parengtus Gyvenamosios vietovės, kuriai siekiama Likėnų kurortinės teritorijos statuso, bendrojo plano sprendinius ir viešinimo procedūras

Informacinis pranešimas apie parengtus sprendinius

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Gamtinės aplinkos ir nekilnojamojo kultūros paveldos apsaugos ir naudojimo brėžinys

Susisiekimo infrastruktūros vystymo brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros vystymo brėžinys


Pradedamas rengti Žemės sklypo, kadastro Nr. 3643/0001:155, Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mūrinės k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

 


Rengiamas Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimas

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentai

Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) dokumentai


 

Pritarta gyvenamosios vietovės, kuriai siekiama Likėnų kurortinės teritorijos statuso, bendrojo plano koncepcijai (I alternatyvai)


 

Rengiamas žemės sklypo Biržų r. sav., Parovėjos sen., Medeikių k., Liepų g. 6, detaliojo plano koregavimas


 

Parengtos gyvenamosios vietovės, kuriai siekiama Likėnų kurortinės teritorijos statuso, bendrojo plano koncepcijos alternatyvos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita 

SPAV ataskaita

Koncepcija (aiškinamasis raštas)

Koncepcijos brėžinys I alternatyva

Koncepcijos brėžinys II alternatyva