Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Pranešimai apie korupciją

Jei savivaldybėje ar jos įstaigose susidūrėte su korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, prašome pranešti:

  •   Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai
  •   Biržų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nariams
  •   Biržų rajono savivaldybės merui
  •   bendruoju Biržų rajono savivaldybės administracijos el. paštu savivaldybe@birzai.lt
  •   palikti pranešimą atsiliepimų dėžutėje Biržų rajono savivaldybės administracijos pirmajame aukšte

Pranešime trumpai ir aiškiai išdėstykite įvykio aplinkybes, nurodykite laiką, vietą, žinomus su aprašoma situacija susijusius asmenis, jų pareigas, žinomus liudytojus. Kartu su pranešimu galite pateikti turimus įrodymus, dokumentus, paaiškinimus ar kitą, Jūsų nuomone, tyrimui reikšmingą informaciją.

Informacijos anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojamas. Pareiškėjams pageidaujant ir pateikiant kontaktinius duomenis, jie informuojami apie patikrinimo rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją Savivaldybėje

ASMENŲ, DIRBANČIŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE,  ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

LOBISTINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠAS