Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Pranešimai apie korupciją

Jei savivaldybėje ar jos įstaigose susidūrėte su korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, prašome pranešti:

  •   Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 2663333 (taip pat ir poilsio dienomis); faksu (85) 266 3307;  elektroniniu paštu pranesk@stt.lt., Mobiliąja programėle " Pranešk STT".Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.stt.lt.
  •  Biržų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nariams
  •  Biržų rajono savivaldybės merui
  •  el. paštu korupcijosprevencija@birzai.lt
  •  telefonu +370 603 67 802
  •  palikti pranešimą atsiliepimų dėžutėje Biržų rajono savivaldybės administracijos pirmajame aukšte.

Pranešime trumpai ir aiškiai išdėstykite įvykio aplinkybes, nurodykite laiką, vietą, žinomus su aprašoma situacija susijusius asmenis, jų pareigas, žinomus liudytojus. Kartu su pranešimu galite pateikti turimus įrodymus, dokumentus, paaiškinimus ar kitą, Jūsų nuomone, tyrimui reikšmingą informaciją.

Informacijos anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojamas. Pareiškėjams pageidaujant ir pateikiant kontaktinius duomenis, jie informuojami apie patikrinimo rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją Savivaldybėje

ASMENŲ, DIRBANČIŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE,  ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

LOBISTINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠAS