Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Popamokinė veikla

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR PROGRAMOS

Pavadinimas Veikla Kontaktai Teikėjas Vieta

Kūrybos magija

Kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymas

Tel. +370 650 73231

VšĮ „Pagalbos centras“

Rožių g. 8, Papilys;
Respublikos g. 9, Biržai

Darbščiosios rankelės

Kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymas

Tel. +370 650 73231

 

VšĮ „Pagalbos centras“

Rožių g. 8, Papilys;
Respublikos g. 9, Biržai

Molio fantazijos mažiesiems Keramikos užsiėmimai Tel. +370 604 17918 Laisvoji mokytoja Jūratė Pranciliauskienė Vytauto g. 47, Biržai
Molio fantazijos Keramikos užsiėmimai Tel. +370 604 17918 Laisvoji mokytoja Jūratė Pranciliauskienė Vytauto g. 47, Biržai

Kalbinės raiškos būrelis „I like English“

Anglų kalbos mokymasis per komunikaciją ir komunikacinius žaidimus;
8-9 m. vaikams
Tel. +370 650 23994 Laisvoji mokytoja Regina Kubilienė Vytauto g. 47, Biržai
Instrumentų pažinimas 1-4 kl. mokiniams Teorinės žinios, instrumentų valdymo pradmenys;
8-18 m. vaikams ir jaunimui
Tel. +370 450 32947 Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla Kęstučio g. 6, Biržai
Instrumentų pažinimas 5-8 kl. mokiniams Teorinės žinios, instrumentų valdymo pradmenys;
8-18 m. vaikams ir jaunimui
Tel. +370 450 32947 Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla Kęstučio g. 6, Biržai
Garsų mozaika Muzikavimo, improvizavimo įgūdžių lavinimas Tel. +370 682 40120 Laisvoji mokytoja Jolanta Stasiūnienė

Vytauto g. 47, Biržai;
Vabalninkas

Garsų fabrikas Muzikavimo įgūdžių lavinimas Tel. +370 652 92573 Laisvasis mokytojas Elmaras Duderis

Vytauto g. 32, Biržai

Garsų fabrikas 2 Muzikavimo įgūdžių lavinimas Tel. +370 652 92573 Laisvasis mokytojas Elmaras Duderis

Vytauto g. 32, Biržai

Dainavimo ir muzikavimo studija Dainavimas, muzikavimo, improvizavimo įgūdžių lavinimas Tel. +370 682 40120 Laisvoji mokytoja Jolanta Stasiūnienė

Vytauto g. 47, Biržai;
Vabalninkas

Šokis - jaunučiai

Šokio pagrindai, klasikiniai, lietuvių liaudies, kitų tautų, modernūs ir sportiniai šokiai

Tel. +370 618 75096 Laisvoji mokytoja Asta Vaitiekūnienė Vytauto g. 47, Biržai
Šokis - jaunimas

Šokio pagrindai, klasikiniai, lietuvių liaudies, kitų tautų, modernūs ir sportiniai šokiai

Tel. +370 618 75096 Laisvoji mokytoja Asta Vaitiekūnienė Vytauto g. 47, Biržai
Šokis - jaunuoliai

Šokio pagrindai, klasikiniai, lietuvių liaudies, kitų tautų, modernūs ir sportiniai šokiai

Tel. +370 618 75096 Laisvoji mokytoja Asta Vaitiekūnienė Vytauto g. 47, Biržai
Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo programa (jaunesnieji)

Aktyvios veiklos, pažintiniai ir patriotiniai žygiai

Tel. +370 671 21996 Lietuvos šaulių sąjunga Kęstučio g. 10, Biržai
Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo programa (vyresnieji)

Aktyvios veiklos, pažintiniai ir patriotiniai žygiai

Tel. +370 671 21996 Lietuvos šaulių sąjunga Kęstučio g. 10, Biržai
Jaunasis gelbėtojas

Jaunimo ugdymas teikti būtinąją pagalbą

Tel. +370 656 45053 Všį „Jaunasis gelbėtojas“ Biržai
Pėdsekiai

Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių stiprinimas paaugliams

Tel. +370 675 79964 VšĮ Šeimos centras „Kartu saldu“ Sodų g. 3, Daunorių k. Biržų r.
Nuotykių ieškotojai

Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių stiprinimas vaikams

Tel. +370 675 79964 VšĮ Šeimos centras „Kartu saldu“ Sodų g. 3, Daunorių k. Biržų r.
Žingsniai ratu Kūrybiškumo, verslumo kompetencijų ugdymas, savirealizacija Tel. +370 652 18005 VšĮ Invia.lt Respublikos g. 46, Čypėnų k., Biržų r.
Įdomus laisvalaikis

Laisvalaikio užimtumas

Tel. +370 639 02373 Laisvasis mokytojas Erikas Unglinikas Biržai
Aktyvus laisvalaikis

Laisvalaikio užimtumas

Tel. +370 639 02373 Laisvasis mokytojas Erikas Unglinikas Biržai
Sporto abėcėlė

Fizinio aktyvumo skatinimas

Tel. +370 699 55620 Laisvasis mokytojas Tadas Špokas
Biržų g. 39, Medeikiai
Judėk, sportuok ir tobulėk

Fizinio aktyvumo skatinimas;
14-19 m. jaunimui

Tel. +370 699 55620 Laisvasis mokytojas Tadas Špokas Biržų g. 39, Medeikiai
Sportas jaunimui

Fizinio aktyvumo skatinimas

Tel. +370 699 55620 Laisvasis mokytojas Tadas Špokas
Biržų g. 39, Medeikiai
Sportas visiems Fizinio aktyvumo skatinimas Tel. +370 670 09025 Laisvasis mokytojas Audrius Unglinikas

Kaštonų g. 13, Biržai
Likėnų g. 10, Pabiržė

Sportas sveikata Fizinio aktyvumo skatinimas Tel. +370 670 09025 Laisvasis mokytojas Audrius Unglinikas


Kaštonų g. 13, Biržai
Likėnų g. 10, Pabiržė

Judrusis sportas Fizinio aktyvumo skatinimas Tel. +370 670 09025 Laisvasis mokytojas Audrius Unglinikas

Kaštonų g. 13, Biržai

Pažink sportą Fizinio aktyvumo skatinimas Tel. +370 687 78365 Laisvasis mokytojas Egidijus Žaldokas

Kaštonų g. 13, Biržai

Sportuok ir stiprėk Fizinio aktyvumo skatinimas Tel. +370 687 78365 Laisvasis mokytojas Egidijus Žaldokas

Kaštonų g. 13, Biržai

Sportuok ir tobulėk Fizinio aktyvumo skatinimas Tel. +370 687 78365 Laisvasis mokytojas Egidijus Žaldokas

Kaštonų g. 13, Biržai

Krepšinio abėcėlė Teoriniai bei praktiniai fizinio aktyvumo užsiėmimai Tel. +370 698 05245 Laisvasis mokytojas Algirdas Kriaučiūnas Karaimų g. 5, Biržai
Mesk į krepšį Teoriniai bei praktiniai fizinio aktyvumo užsiėmimai Tel. +370 698 05245 Laisvasis mokytojas Algirdas Kriaučiūnas Karaimų g. 5, Biržai

Neformalaus ugdymo krepšinio treniruotės

Fizinio aktyvumo užsiėmimai Tel. +370 641 19887 VšĮ ,,Ažuolo" krepšinio mokykla K. Šakenio g. 12, Vabalninkas
Mokėsim plaukti Plaukimo pradmenys;
7-16 m. vaikai ir jaunimas
Tel. +370 625 60112 Laisvasis mokytojas Tadas Bulkė Pasvalys
Mokausi plaukti

Plaukimo pradmenys;
8-16 m. vaikai ir jaunimas

Tel. +370 622 71268 Laisvasis mokytojas Paulius Suveizdis Pasvalys
Robotika Erdvinio mąstymo ugdymas, besidomintiems inžinerinių ir tiksliųjų mokslų sritimis Tel. +370 683 58331 VšĮ „Inžinerijos mokykla Biržai, Biržų r.

Išmaniųjų sistemų kūrimas

Bazinės elektronikos ir mikrovaldiklių programavimo žinios;
besidomintiems inžinerinių ir tiksliųjų mokslų sritimis

Tel. +370 683 58331 VšĮ „Inžinerijos mokykla Vytauto g. 47, Biržai, Biržų r.

Integruoto ugdymo Robotikos akademijos programa 1-2 klasei

Besidomintiems robotika

Tel. +370 650 88221 VšĮ Robotikos Akademija

Sąjungos g. 15, Biržai,
Vilties g. 1, Papilys

Integruoto ugdymo Robotikos akademijos programa 3-4 klasei

Besidomintiems robotika

Tel. +370 650 88221 VšĮ Robotikos Akademija Sąjungos g. 15, Biržai,
Vilties g. 1, Papilys

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA
MUZIKOS SKYRIUS
 Kontaktai: tel. +370 450 32947, mob. +370 683 33582, el.p. birzai.muzika@gmail.com

Veikla Vieta
Chorinis dainavimas Kęstučio g. 6, Biržai
Dainavimo pradinė grupė Kęstučio g. 6, Biržai

Akordeonas

Kęstučio g. 1, Biržai
Fortepijonas Kęstučio g. 6, Biržai
Kanklės (etninis muzikavimas) Kęstučio g. 6, Biržai
Smuikas Kęstučio g. 6, Biržai
Fleita Kęstučio g. 1, Biržai
Klarnetas Kęstučio g. 1, Biržai
Saksofonas Kęstučio g. 1, Biržai
Variniai pučiamieji (trimitas, trombonas, eufonija, tenoras ir kt.) Kęstučio g. 1, Biržai

Prašymo forma priimti į  Muzikos mokyklos Muzikos skyrių: čia

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA
DAILĖS SKYRIUS
 Kontaktai: tel. +370 450 32947, mob. +370 683 33582, el.p. birzai.muzika@gmail.com

Veikla Vieta
Tapyba Rotušės g. 14, Biržai
Grafika Kęstučio g. 6, Biržai

Skulptūra

Kęstučio g. 1, Biržai
Piešimas Kęstučio g. 6, Biržai
Dailėtyra Kęstučio g. 6, Biržai
Keramika Kęstučio g. 6, Biržai
Vizualinė kompozicija (kompiuterinė grafika, pasirenkamieji dalykai) Rotušės g. 14, Biržai

Prašymo forma priimti į  Muzikos mokyklos Dailės skyrių: čia

 

BIRŽŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS
Kontaktai: tel. +370 450 32295 el. p. bkkscrastvede@gmail.com

Veikla Treneris Vieta
Lengvoji atletika V. Bagamolovas, tel. 8 682 26247;
S. Strelcovas, tel. 8 610 34386
J. Basanavičiaus g. 69A, Biržai
Krepšinis M. Kregždytė, tel. 8 653 97410;
N. Kregždienė, tel. 8 698 75279;
Ž. Kačinskas, tel. 8 657 87817;
A. Kriaučiūnas, tel. 8 698 05245.

Vytauto g. 47, Biržai;
Rotušės g. 2, Biržai

Futbolas V. Stanulevičius, tel. 8 612 84849 Kaštonų g. 13, Biržai
Dziudo M. Simėnas, tel. 8 656 76759;
S. Mitrochinas, tel. 8 614 59747;
A. Kuprevičius, tel. 8 686 31419
Vytauto g. 32, Biržai
Boksas V. Stapulionis, tel. 8 625 34549 Klubas „Terminatorius"
Šaudymas D. Drevinskienė, tel. 8 618 02848;
R. Briedis, tel. 8 673 12468
Jaunimo g. 2, Biržai
Šachmatai R. Paliulionis, tel. 8 612 68508 Vytauto g. 32, Biržai

BŪRELIAI MOKYKLOSE

Mokyklose pagal Bendrojo ugdymo planą vykdomos neformaliojo švietimo veiklos (būreliai), kuriose dalyvauja tik tos mokyklos mokiniai. Informacija apie būrelius skelbiama mokyklų internetinėse svetainėse.

Biržų ,,Saulės" gimnazija: čia
Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija: čia
Biržų ,,Atžalyno" pagrindinė mokykla: čia
Biržų ,,Aušros" pagrindinė mokykla: čia
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla: čia