Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Prašymų formos

 

Valstybės rinkliava už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas

Valstybės rinkliavos pavadinimas

Dydis (eur)

Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas

 

Santuokos registravimą

Santuokos akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą

34,30

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą

10,00

Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą

12,00

Civilinės būklės aktų įrašų papildymą, pakeitimą, išskyrus vardo, pavardės pakeitimą ir tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio)

10,00

Vardo ir pavardės pakeitimą

12,00

Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą

10,00

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą

6,00

Užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą

10,00

Santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčių susituokti pasirinktose vietose

Santuokos akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą

74,30

Civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašo liudijančio išrašo išdavimą

4,30

Valstybės rinkliavų mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos,

Įmokos kodas 52836,

gavėjo sąskaitos:

  • LT744010051001324763, - Luminor Bank AS Lietuvos Skyrius,
  • LT057044060007887175, - AB SEB bankas,
  • LT327180000000141038, - Akcinė bendrovė Šiaulių bankas,
  • LT747400000008723870, - Danske Bank A/S Lietuvos filialas,
  • LT122140030002680220, - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
  • LT247300010112394300, - "Swedbank", AB.

Prašymas dėl 16 metų sulaukusio asmens vardo ir pavardės pakeitimo

Prašymas dėl jaunesnio kaip 16 metų asmens vardo ir pavardės pakeitimo

Bendras prašymas sulaukusio 16 metų ir jaunesnio kaip 16 metų asmens/ų vardo/ų ir pavardės/džių pakeitimo

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą

Prašymas įregistruoti vaiko gimimą

Prašymas pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinės būklės akto įrašą

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

Prašymas atkurti civilinės būklės akto įrašą 

Prašymas anuliuoti civilinės būklės akto įrašą 

Prašymas įregistruoti tėvystės pripažinimą

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimą

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuokos nutraukimą

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą mirtį