Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Biržų rajono Biržų kaimo Liepų gatvės kapitalinis remontas

Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Biržų rajono Biržų kaimo Liepų gatvės kapitalinis remontas“, projekto kodas 20KL-KP-19-1-08448-PR001.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“.

Projekto tikslas – užtikrinti subalansuotą ekonomikos ir bendruomenės plėtrą, skatinti socialinę įtrauktį bei skurdo mažinimą Biržų kaime.

2020 m. gegužės 27 d. buvo pasirašyta iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto sutartis. Projektui įgyvendinti skirta paramos suma 200 tūkst. Eur, savivaldybės indėlis šio projekto įgyvendinimui – 110 tūkst. Eur.

Projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2022 m. birželio 30 d.

Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas Liepų gatvės kapitalinis remontas žvyruotoje atkarpoje nuo Saločių g. link Rinkuškių g. 0,831 km.

Rangos darbus atlieka UAB „Biržų ranga“.

Techninę priežiūrą vykdo: UAB "Erdvinė linija".

Projekto vykdymo priežiūrą vykdo: UAB "Urban line".