Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Biržų rajono Klausučių kaimo geriamojo vandens tiekimo sistemų, įskaitant vandens kokybės gerinimą, nauja statyba

Biržų rajono savivaldybė įgyvendina projektą "Biržų rajono Klausučių kaimo geriamojo vandens tiekimo sistemų, įskaitant geriamojo vandens kokybės gerinimą, naujos statybos darbai".

2021 m. birželio 8 dieną Administracijos direktorė Irutė Varzienė pasirašė statybos rangos sutartį dėl statybos darbų.

Darbus atlieka UAB „NEOSTATA“, Darbų atlikimo terminas – 10 mėnesių nuo darbų pradžios.

Projekto vertė – 198 778,42 Eur. ES ir Valstybės biudžeto lėšos 159 022,74 Eur, Savivaldybės lėšos 39 755,68 Eur.

Techninį projektą parengė ir projekto vykdymo priežiūrą vykdo UAB „ Projektai ir Co“.

Techninę priežiūrą vykdo MB "2 passibus anteire".

Projektas pagerins Klausučių kaimo gyventojų gyvenimo kokybę.