Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Biržų viešųjų erdvių buv. estrados ir piliavietės teritorijose su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus