Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie želdinių atkuriamosios vertės kompensacijų lėšų panaudojimą

Informacija ruošiama