Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimas

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai vykdomi tik turint leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus medžius ir krūmus (toliau – Leidimas) bei atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą Leidime.

Leidimą išduoda ir želdinių priežiūros klausimais konsultuoja Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, Vytauto g. 59, Biržai, 309 kab., tel. (8 450) 42 138, mob. 8 683 03 581, el. p. justina.micikeviciene@birzai.lt.

Prašymo forma

Biržų rajono savivaldybės išduotų leidimų, saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, genėjimui atlikti, sąrašas.

Biržų rajono savivaldybės admninistracijos direktoriaus įsakymų, dėl Biržų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo , sąrašas. 

Biržų rajono savivaldybės mero potvarkių, dėl Biržų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo, sąrašas.