Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Kalbos tvarkytojas

Biržų rajono savivaldybės kalbos tvarkytojas:

  • užtikrina Valstybinės kalbos įstatymo ir kitų norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, nuostatų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
  • konsultuoja Biržų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus fizinius ir juridinius asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
  • kontroliuoja, kaip Biržų rajono savivaldybės teritorijoje viešojo gyvenimo srityse įgyvendinami įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, reikalavimai. (Biržų rajono savivaldybės ūkio subjektų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės taisyklės)

Rita Kurganovaitė
Vytauto g. 38,  Biržai

Tel. (8 450) 42 128, 8 61693 618
El. p. rita.kurganovaite@birzai.lt