Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Augalų draudimas

Teisės aktai

Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklės.

Draudimo įmokų įkainiai 2016-2020 m.

Žemės ūkio veiklos subjektai, apdraudę augalus, sumokėję visą draudimo įmoką, gali gauti 70 proc. draudimo įmokos kompensacijos avanso. Tokiu atveju nuo sausio 1 d., bet ne vėliau kaip iki balandžio 30 d., savivaldybei asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta, elektroniniu paštu pateikia šiuos dokumentus (kopijos tvirtinamos žemės ūkio veiklos subjekto parašu ir įrašu „Kopija tikra“ arba pasirašomos saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu):

1. Paraišką dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti;

2. Draudimo sutartį bei visų jos pakeitimų (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama ar buvo nutrauktą) kopijas;

 3. Draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentų kopijas.

Paraiška ir dokumentai teikiami Žemės ūkio skyriuje, Venai Mozūrienei, 202 kab., tel. 8 450 43157, 8 663 51670.