Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Stichinių nelaimių nuostoliai

Prašymo teikimas

Fizinių ar juridinių asmenų prašymai dėl gamtinių reiškinių padarytos žalos žemės ūkio pasėliams nustatymo, perduodami tos seniūnijos seniūnui, kurioje nuostoliai įvyko.

Prašymą pateikia pasėlius deklaruojantis subjektas, nurodydamas savo kontaktus, telefono numerį.

Prašyme nurodomi kiekvieno sklypo identifikavimo duomenys, auginama kultūra, bendras sklypo plotas, pakenktas plotas, pakenkimo laipsnis proc., pasėlių deklaravimo paraiškos registravimo numeris. Pareiškėjas prašyme patvirtina ir pasirašo, kad atsako asmeniškai už pateiktų duomenų pagrįstumą.               

Seniūno deleguoti darbuotojai įvertina gautų prašymų pagrįstumą vietoje ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia prašymus ir savo nuomonę Komisijai raštu.

Komisijos sprendimai priimami komisijos posėdyje, dalyvaujant daugiau kaip pusei komisijos narių, balsų dauguma.

Teisės aktai

Gamtinių reiškinių, fizinių ar juridinių asmenų veiklos padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ar melioracijos įrenginiams nustatyti darbo reglamentas.

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. A -366