Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Pirkimo-pardavimo sutartis

TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOS, SAVAEIGĖS MAŠINOS AR
PRIEKABOS
PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS