Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Ūkininko ūkis

Teisės aktai

Ūkininko ūkio įstatymas.

Ūkininkų ūkio registro nuostatai.

Įsakymas dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų.

Ūkininko ūkį įregistruoti gali veiksnus fizinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre. Ūkininkų ūkius įregistruoja rajonų savivaldybių administracijų Žemės ūkio skyriai pagal ūkininko turimos žemės buvimo vietą. Ūkiui įregistruoti Ūkininkų ūkių registre asmuo pateikia savivaldybės administracijos darbuotojui duomenis, kurių pagrindu formuojamas prašymas įregistruoti ūkį:

  1. ūkininko asmens ir korespondencijos duomenis;
  2. ūkio adreso (pagrindinio žemės sklypo) duomenis;
  3. ūkyje plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenis;
  4. neprivalomus žemės ūkio sklypų duomenis, kuriuos ūkininkas pageidaus įtraukti į ūkio duomenis.

Pateikiami šie dokumentai arba jų kopijos:

  1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2. dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopija;
  3. žemės sklypo naudojimo pagrindo patvirtinimo sutarties, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją, jeigu naudojamas žemės sklypas (ne ūkio adresas) nė vienam ūkio nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų įrašyti sutarčių duomenys (kitos sutarties šalies, sutartyse dalyko duomenys, sutarties sudarymo ir galiojimo pabaigos datos), patvirtintą ūkininko parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą.
  4. jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama: partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija,ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu (jei nėra sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis).
  5. jeigu ūkis paveldimas – visų anksčiau nurodytų dokumentų ir paveldėjimo patvirtinimo dokumentų kopijos.

Prašymą dėl ūkininko ūkio įregistravimo galite pateikti savarankiškai prisijungę per elektroninius valdžios vartus prie paslaugos.

Jeigu būsimas ūkininkas neturi žemės ūkio srities išsilavinimo ir yra jaunesnis nei 50 metų, jis privalo baigti pasiruošimo ūkininkauti kursus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą. Asmenys, norintys baigti mokymus, pateikia prašymą vienam iš profesinio mokymo teikėjų, turinčių teisę vykdyti mokymus pagal minėtą programą. Profesinio mokymo teikėjų sąrašas skelbiamas VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi Ūkininkų ūkių registre ūkį registruojantiems asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, taip pat ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje) patirtį. Išsamesnė informacija pateikta čia

Savivaldybės administracijos darbuotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pateikimo įrašo ūkio duomenis į Registro duomenų bazę ir įregistruoja ūkį.

Mokėjimo rekvizitai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT78 7290 0000 0013 0151

72900

AS "Citadele banka" Lietuvos filialas

INDULT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

AGBLLT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank" AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

Įmokos kodas 53036

Paslaugos kaina Įmokos pavadinimas – Rinkliava už ūkio įregistravimo pažymėjimą.
Kaina – 12 Eur

Dėl ūkio registravimo/atnaujinimo/išregistravimo kreiptis Žemės ūkio skyriuje į

Laimą Vaitkevičienę, 208 kab., tel 8 450 43159, 8 618 02577

Sandrą Balčiūnienę, 209 kab. tel 8 450 43158, 8 612 33751