Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Dėl vandens kokybės Nemunėlio Radviliškio vaikų darželyje

Mero ir savivaldybės veiklos ataskaitos pristatyme Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje buvo išsakyti priekaištai dėl prastos vandens kokybės ikimokyklinio ugdymo skyriuje. Situaciją komentuoja direktorė Saulė Venskūnienė:

„Biržų „Aušros" pagrindinės mokyklos Nemunėlio Radviliškio pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo skyriuje veikla organizuojama laikantis Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimų. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (su visais pakeitimais ir papildymais) kasmetinis vandens kokybės mikrobiologinis tyrimas buvo atliktas 2020-10-05 (protokolo Nr. MA-S 5564 (MA13979)/2020).

Mikrobiologinė tarša vandens mėginyje nenustatyta, leidžiamos normos neviršytos. Vandenį mokyklai tiekia UAB "Biržų vandenys". Vandens kokybės užtikrinimui pagal galiojančius teisės aktus UAB "Biržų vandenys" vieną kartą per tris mėnesius atlieka išsamius gręžinio vandens tyrimus. UAB "Biržų vandenys" suteikė informaciją, kad vandens tarša Nemunėlio Radviliškio gręžinyje neviršija normų, vanduo gręžinyje yra švarus ir saugus naudojimui. Tiekiant vandenį senais geležiniais vamzdžiais gali padidėti geležies kiekis vandenyje, kuris gali pakeisti vandens spalvą. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikams teikiamas virintas geriamas vanduo, atskirtas nuo druskų nuosėdų.“

Biržų rajono savivaldybės informacija