Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Vieno buto gyvenamojo namo Biržuose, Ateities g. 8, paskirties keitimo į dviejų butų gyvenamąjį namą projektas”.

Adresas: Ateities g. 8, Biržų m.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita.

Statytojas: M. V, K. R.

Projektuotojas: R. Mikšys, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 348504, tel. 862039868; el. p.: . rihardasm@yahoo.com.

Projekto vadovas: A. Kavaliauskas (atest. Nr. 38834).

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2022 m. gegužės 9 d. – gegužės 23 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu: Švyturio g. 27, 41124 Biržai ir el.p. rihardasm@yahoo.com iki 2022 m. gegužės 23 d. 16:00 val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. gegužės 23 d. 16:00 val. Vytauto g. 59, Biržuose (Biržų rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose, 2a.).

Projektiniai pasiūlymai

Biržų rajono savivaldybės informacija