Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Pramonės gamybos paskirties pastato, keičiant paskirtį į prekybos, Pavasario g. 4, Biržuose, rekonstravimo projektas”.

Adresas: Pavasario g. 4, Biržai.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdas –– komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statytojas: UAB „Obelaukiai“ į.k. 300569780

Projektuotojas: R. Balčiūnas, VMI pažyma Nr. 128-15, tel. 865666865, xrimas@gmail.com.

Projekto vadovas: R. Balčiūnas, VMI pažyma Nr. 128-15, tel. 865666865, xrimas@gmail.com.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2023 m. kovo 9 d. – kovo 23 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti Saulėtekio g. 8, Biržuose darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val., tel. 865666865, arba el.p. xrimas@gmail.com iki 2023 m. kovo 23 d. 17:00 val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. kovo 23 d. 17:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui:

https://us05web.zoom.us/j/3950363492?pwd=eEFyc1pjUENrVkhaUllOWEt jWmdSZz09

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Projektiniai pasiūlymai

Biržų rajono savivaldybės informacija