Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Administracinės paskirties pastato Vytauto g. 23, Biržuose, kapitalinio remonto, keičiant pastato paskirtį į kultūros paskirties pastatą, projektas”.

Adresas: Vytauto g. 23, Biržų m.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė (ryšių skyrius), keičiama į kultūros paskirtį (biblioteka).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės naudojimo paskirtis – kita.

Projektuotojas: UAB Projektavimo ir restauravimo institutas, Universiteto g. 4, Vilnius, el.p.: ofisas@pri.lt, tel. +370 686 00514.

Projekto vadovė:  Marija Nemunienė atest. Nr. A976 NKPAS atest. Nr. 0267.

Statytojas: Biržų rajono savivaldybė, Vytauto g. 38, Biržai, el. p. savivaldybe@birzai.lt.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2023 m. balandžio 13 d. – gegužės 03 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatau.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt , bei darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. adresu Gedimino pr. 21-101, Vilniuje iš anksto susisiekus su projektuotoju tel. +370 687 97796.

Iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu Gedimino pr. 21-101, Vilniuje, arba el. pašto adresu nijole@pri.lt iki 2023 m gegužės 03 d. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. gegužės 03 d. 16:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui:

https://teams.live.com/meet/9434184565698

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Projektiniai pasiūlymai

Biržų rajono savivaldybės informacija