Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Daugiabučio namo, Vytauto g. 21, Biržuose, kapitalinio remonto projektas”.

Adresas: Vytauto g. 21, Biržų m.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: sklypas nesuformuotas.

Statytojas: S. T.

Projektuotojas: Vitalija Orlovaitė, ind. v. Nr. 825442,  el. p. vitalija.orlovaite@gmail.com, tel. +370 620 35375.

Projekto vadovas: Vaidas Grinčelaitis, atestato Nr. A1458, NKPA atest. Nr. 0188.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2023 m. balandžio 25 d. – gegužės 10 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti el.p. vitalija.orlovaite@gmail.com iki 2023 m. gegužės 10 d. 18:00 val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. gegužės 10 d. 18:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui:

https://us04web.zoom.us/j/78688048883?pwd=dbDIEUaZ5kjLekuapM9a7LOuMU5C30.1

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Projektiniai pasiūlymai

Biržų rajono savivaldybės informacija