Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Gamybos, pramonės pastato (dirbtuvių, 2P1b) rekonstravimo ir paskirties keitimo į kitos (fermų) paskirties pastatą (prieauglio tvartą), kitos paskirties inžinerinių statinių (tiršto mėšlo aikštelės ir mėšlo kauptuvo) statybos, Plento g. 32, Kirdonių k., Biržų r. sav., projektas ”.

Adresas Plento g. 32, Kirdonių k., Biržų r. sav.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: kita (fermų); kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdas ––  pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statytojas: Biržų rajono Kirdonių ŽŪB.

Projektuotojas: UAB „Statybos valdymo biuras“, Gedimino g. 47-311, Kaunas,  el. paštas info@svbcentras.lt.

Projekto vadovė: A. Kokienė, (atest. Nr. A 1409), tel. +370 650 56266, astakok@gmail.com.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2023 m. gegužės 10 d. – gegužės 25 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu Gedimino g. 47-311, Kaune darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val., tel. +370 650 56266, arba el.p. info@svbcentras.lt iki 2023 m. gegužės 25 d. 17:00 val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. gegužės 25 d. 17:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui:

https://us05web.zoom.us/j/85300461266?pwd=d2Y1YXJFbWUrV2RnTnpKbzRHT1loQT09

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Projektiniai pasiūlymai

Biržų rajono savivaldybės informacija