Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės šviesos energijos elektrinės, Krantinės g. 5, Biržų k., Širvėnos sen., Biržų r. sav., statybos projektas”.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Krantinės g. 5, Biržų k., Širvėnos sen., Biržų r. sav., žemės sklypo kad. nr.  3663/0008:346 Rinkuškių k.v.

Žemės sklypų esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai.

Statytojas: UAB “Volimeda”, Krantinės g. 5, Biržų k, Biržų r. sav., LT-41101.

El. paštas: ada@volimeda.lt, tel. nr. +370 69827917.

Projektuotojas: UAB „Informacinių technologijų pasaulis“, Raudondvario pl. 150-201, LT-47174, Kaunas, el. paštas: info@sauleselektrines.lt, tel. nr. +370 663 699 99, įgaliotas atstovas Gytis Mikėnas, el. paštas: gytis@sauleselektrines.lt, tel. Nr. +370 679 166 41.

Projekto vadovas: Gytis Mikėnas, atest. Nr. A 2191.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2023 m. liepos 21 d. – rugpjūčio 04 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu: UAB „Informacinių technologijų pasaulis“, Raudondvario pl. 150-201, LT-47174, Kaunas arba el.p. info@sauleselektrines.lt iki 2023 m. rugpjūčio 04 d. 16:00 val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. rugpjūčio 04 d., 17:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui: https://meet.google.com/wef-yjtg-nqt

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Projektiniai pasiūlymai

Biržų rajono savivaldybės informacija